Dumnezeu este cu copiii Săi

Devoțional zilnice 31 iulie 2018

Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit şi te voi strânge de la apus. Voi zice miază nopţii: „Dă încoace!” şi miazăzi lei: „Nu te opri, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele de la marginile pământului.” (Isaia 43:5,6)

Noi trebuie să ne îndeplinim lucrarea cu bucurie şi speranţă. În niciun caz nu trebuie să ne descurajăm. Să nu privim la părţile neplăcute ale experienţei noastre şi cuvintele să ne fie pline de voioşie. Noi ne putem înconjura cu o atmosferă însorită sau cu o atmosferă plină de întunecime. Să ne deprindem să vorbim despre curaj. Să învăţăm din exemplul lui Hristos. Nici chiar umilirea teribilă pe care l-au provocat-o iudeii şi soldaţii romani – simulacrul de proces şi tratamentul crud la care a fost supus – nu L-a făcut să Se descurajeze. (Letter 7 75,1904)

Păstraţi-vă până la sfârşit încrederea nezguduită de la început! Lumina adevărului lui Dumnezeu nu trebuie să se micşoreze. Ea trebuie să strălucească în mijlocul întunericului rătăcirii care învăluie lumea. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie deschis înaintea acelora din locurile înalte ale acestui pământ, ca şi înaintea acelora din locurile de mai jos. Biserica lui Hristos este instrumentul lui Dumnezeu pentru vestirea adevărului; ea este împuternicită de El să facă o lucrare specială şi, dacă îi va fi credincioasă, dacă va asculta de poruncile Lui, atunci va locui în ei deplinătatea puterii divine. Dacă îl va onora pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, atunci nu va exista putere care să-i stea împotrivă. Dacă va fi credincioasă obligaţiilor ei, forţele vrăjmaşului nu vor avea mai multă putere de a o înfrânge decât are pleava să se împotrivească furtunii.

Înaintea bisericii stau zorii unei zile strălucite şi glorioase, dacă ea se va îmbrăca cu haina neprihănirii lui Hristos, renunţând la orice adeziune faţă de lume. (…) De la Hristos curge râul viu al mântuirii… Când ne prindem prin credinţă de tăria Lui, atunci El va schimba, şi va schimba în mod minunat, perspectiva cea mai descurajatoare şi mai lipsită de speranţă. El va face aceasta pentru slava Numelui Său. (Mărturii, vol. 8, p. 11-12)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro