Devoțional zilnic

Dumnezeu este dragoste

Cum aș putea să fac eu un rău atît de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” – Geneza 39:9 up

Iosif ajuns în Egipt a fost vândut lui Potifar – un demnitar al lui Faraon, iar Iosif dând dovadă de credincioşie şi hărnicie a făcut ca totul să prospere, astfel Iosif a fost pus mai mare peste casa lui Potifar, şi astfel casa lui Potifar a fost binecuvântată de Dumnezeu.

Acest episod se potriveşte într-o oarecare măsură cu creşterea de care a avut parte Isus după botezul său când a primit în administrare de la portarul casei lui Israel, adică de la Ioan Botezătorul oile casei lui Israel printre care cei mai importanţi au fost ucenicii lui Ioan care l-au urmat pe Isus (Ioan 1:35-40; 10:1-4). Însă după cum din cauza normelor înalte şi a loialităţii faţă de casa Stăpânului său, Iosif a fost ispitit de soţia lui Potifar care la ademenit pe Iosif ca acesta să se apropie mai mult de ea, dar el a rămas integru şi apoi a fost pedepsit pe nedrept, tot aşa soţia Stăpânului, adică Israelul care era soţia Domnului (Ieremia 3), l-a ispitit pe Isus şi l-a omorât pe nedrept, sau cum spune Scriptura în Ioan 15:25 „…M-au urât fără temei”.

Astfel Iosif a fost aruncat în închisoare pe baza mărturiei mincinoase a soţiei lui Potifar, tot aşa Isus a fost aruncat în închisoarea morţii pe baza mărturiei false şi a instigaţiilor soţiei lui Dumnezeu adică a poporului Israel. Însă după cum Satan nu a avut nimic în Isus, nu a avut nici un păcat de care să se agaţe şi să-l ţină pentru totdeauna în prizonieratul morţii (Ioan 14:30), tot aşa nici Iosif, condamnat pe nedrept, nu a stat pentru totdeauna în închisoare, ci a venit vremea eliberării şi înălţării lui care a fost făcută de Faraon care la pus Stăpân peste toată ţara Egiptului (Geneza 41:40-44). 

Dumnezeu este DRAGOSTE și chiar dacă cel rău face tot posibilul să ne inspitească și să ne facă să Îl trădăm, nu uita că în urmă cu 2000 de ani EL ți-a spus TE IUBESC, să nu uiți niciodată să răspunzi dragostei LUI. Care va fi răspunsul tău?


Borodi Paul, Insotitor – Banat