El îmi redă bucuria

Devoțional zilnic

Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă! – Psalmii 51:12

Prin ce încercări te-a trecut Dumnezeu recent? Există foarte multă durere, tristeţe şi necaz în lumea noastră ca rezultat al răului, bolii, violenţei, foametei şi necredinţei. Aceste boli sociale sunt ca o ciumă asupra societăţii noastre. Zâmbetul a fost şters de pe multe feţe şi bucuria a fost răpită din multe inimi din cauza loviturilor cu care ne confruntăm. Dorinţa vrăjmaşului este ca toţi copiii lui Dumnezeu să fie nefericiţi. Întristarea ne secătuieşte literalmente viaţa de energie, pe când râsul şi bucuria duc spre bucurie şi longevitate. Totuşi, Satana doreşte să ne menţină în stare de depresie. Mulţi oameni din lumea noastră îşi pierd sănătatea mentală din cauză că îşi pierd bucuria. În consecinţă, ei sunt lipsiţi de pace şi speranţă. Astfel de oameni apelează la droguri, alcool sau la o viaţă de promiscuitate pentru a umple golul din viaţa lor. Din nefericire, uneori ajung chiar la sinucidere.

Spre deosebire de vrăjmaş, Tatăl nostru cel ceresc doreşte ca noi să fim fericiţi. Apostolul Pavel a scris următoarea binecuvântare celor din Roma: „Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!” (Romani 15:13). Duhul Sfânt este nerăbdător să ne ofere bucurie, care aduce după sine speranţă şi pace.

Poate ne-am pierdut bucuria din cauza morţii unei persoane dragi, pierderea slujbei, abandonul din partea partenerului, trădarea prietenilor, nerecunoştinţa copiilor sau necredincioşia noastră faţă de Dumnezeu. Totuşi, în ciuda nefericirilor vieţii, Dumnezeu doreşte şi este nerăbdător să ne ierte păcatele şi să ne redea bucuria. Trebuie doar să apelăm la El, cerându-I să facă acest lucru.

Isus a găsit mângâiere şi bucurie în comuniunea cu Tatăl Său şi acesta ar trebui să fie şi secretul şi sursa bucuriei noastre: comuniunea cu Tatăl nostru ceresc. Ar trebui să devotăm timp de calitate în fiecare zi pentru comuniune cu El prin rugăciune şi studierea Cuvântului Său. Putem cere făgăduinţele preţioase din Cuvântul Său. Cu adevărat, El ne-a dat o făgăduinţă pentru fiecare situaţie în care ne-am putea afla. Acest lucru ar trebui să ne înveselească inimile.

Să ne rugăm astăzi şi în fiecare zi pentru bucurie, un dar al Duhului Sfânt. Mai mult, la fel cum a făcut psalmistul David, să îi cerem Tatălui nostru ceresc să ne redea bucuria mântuirii Sale. Acest lucru ne va ajuta să zâmbim din nou şi să ne bucurăm de viaţă din belşug, indiferent de provocările cu care ne confruntăm. Într-adevăr, bucuria Domnului este tăria noastră (vezi Neemia 8:10).


Gerene I. Joseph

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit