El știe cum să ne ajute când suntem ispitiți

Devoțional zilnice 18 ianuarie 2018

Şi prin faptul că Ei însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi. (Evrei 2:18)

Deşi a suferit cele mai teribile ispitiri, Domnul Hristos n-a cedat şi nici nu S-a descurajat. El a dus lupta pentru noi şi, dacă ar fi şovăit sau dacă ar fi cedat ispitei, neamul omenesc ar fi fost pierdut.

Biblia doar menţionează conflictul cu Satana în ispitirea în pustie, dar acesta a constituit o încercare teribilă. Domnul Hristos a ieşit biruitor din această luptă, suportând pentru noi încercări şi adversităţi. Cât de puţin este capabil omul să înţeleagă puterea ispitirii Domnului Hristos! Cât de puţin înţelege el chinul acesta de care atârna destinul lumii pierdute! Răscumpărătorul lumii nu Se războia împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. Tot cerul era interesat de acest conflict. Ce bucurie, ce sărbătoare a fost în ceruri pentru că autoritatea de a ajuta l-a fost încredinţată Aceluia care este puternic pentru a birui, puternic pentru a mântui!

Ce eveniment deosebit a fost când Hristos S-a aşezat în poziţia lui Adam şi a trecut cu bine încercarea la care Adam căzuse! Prin aceasta, El l-a readus pe om în graţia lui Dumnezeu, l-a aşezat pe o poziţie avantajoasă, de pe care el poate fi biruitor prin meritele lui Isus Hristos. În numele şi prin harul Său, omul poate să biruiască aşa cum a biruit Domnul Hristos. În El, natura divină şi cea umană erau unite. Pentru om, singura cale de a fi biruitor este împărtăşirea naturii divine. (…) Divinitatea şi natura umană sunt împletite în acela care are în el spiritul lui Hristos. Apostolul Pavel scria: „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare-preot milos şi vrednic de încredere. (…) Căci n-avem un Mare-Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat” (Evrei 2:17; 4:15). (Youth’s Instructor, 30 iunie 1892)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro