Ela

Devoțional zilnice 19 iunie 2018

Ela era la Tirţa chefuind şi îmbătându-se… Zimri a intrat, l-a lovit şi l-a ucis… din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârşiseră… şi în care târâse şi pe Israel, mâniind prin idolii lor pe Domnul. (1 Împăraţi 16:9-10,13)

Ela a fost fiul lui Baeşa, din tribul lui Isahar, şi a domnit peste Israel doi ani. Din resursele pe care le avem despre Ela, în Biblie, se pare că a fost un rege rău, dedat la idolatrie, continuând să înmulţească păcatele tatălui său şi mâniindu-L pe Domnul prin idolii săi, iar prin practica aceasta Ela şi-a adunat şi o comoară de mânie deasupra capului. Pe lângă idoli, împăratul lui Israel, Ela, era dedat şi la beţie. După ce a domnit doi ani, a fost asasinat de Zimri, comandantul unei jumătăţi din carele lui, însă Zimri nu l-a ucis doar pe Ela, ci toată casa lui Baeşa, precum şi pe toate rudele şi prietenii acestuia, conform profeţiei date lui Iehu (1 Împăraţi 16:3). Moartea lui Ela a pus capăt celei de-a doua dinastii a lui Israel.

Privind la viaţa lui Ela, observăm un exemplu despre cum să nu fim. Ela rămâne ca o avertizare şi pentru cei care consumă alcool, deoarece ei nu pot cunoaşte vremea morţii lor, iar reacţiile sunt cu greu controlate sub influenţa alcoolului şi tocmai de aceea trebuie să aibă loc o reformă în propriile vieţi şi obiceiuri acum, când se mai poate face ceva. Dar este o avertizare şi pentru cei care sunt nehotărâţi în a-L urma pe Dumnezeu cu toată inima.

Chiar dacă suntem o ţară ce se consideră creştină – la fel cum Israel se considera poporul lui Dumnezeu, dar în realitate era departe de Dumnezeu – chiar dacă suntem un popor ce aşteaptă parusia, poate că încă mai avem obiceiuri nesănătoase, ori practici ce ne depărtează de Dumnezeu. Acum este timpul ca deprinderile mele şi ale tale să fie o reflectare a chemării adresate de Dumnezeu, iar inima mea şi a ta să fie curate, pentru ca iubirea lui Dumnezeu să poată avea loc în ea. Ceea ce declară Biblia: „Aşa cum gândeşte un om în inima lui, aşa este el” (Proverbele 23:7, KJV) și zicala: „S-ar putea să nu fii ceea ce gândeşti că eşti, dar ceea ce gândeşti, aceea eşti” sunt relevante în situaţia de faţă.

Ionuț Constantin, pastor, Conferinţa Muntenia

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro