Elegedhetetlen az ember együttműködése

Devoțional de seară 8 iunie 2019

„Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?” (Róm 10:13-14)

Isten felmérhetetlen áldozatokat hozott az emberért. Hatalmas energiát fektetett abba, hogy az embert a törvényszegésből és bűnből visszavezesse a hűséghez és az engedelmességhez; de az Úr megmutatta nekem, hogy Ő semmit sem tesz az emberi eszközökkel való együttműködés nélkül. A kegyelem, az erő és a befolyás minden adománya szabadon rendelkezésre áll, és az Úr a legbensőségesebb indítékokkal kelti fel és tartja életben az emberi szívben a missziós lelkületet, hogy így az isteni és az emberi eszközök egyesülhessenek…

Hogyan használnátok fel ti Isten ajándékát? Amikor szívetekbe költözött, biztosította számotokra a különböző erőket, melyek által türelemmel, reménységgel és lankadatlan éberséggel mutathatjátok be Jézus Krisztust, a megfeszítettet, és figyelmeztető üzenetben hirdethetitek, hogy Jézus hatalommal és nagy dicsőséggel másodszor is eljön, ezzel figyelmeztetve a bűnösöket megtérésre.

Hogyan dolgozott szívetekben a Szentlélek? A Szentlélek erejével arra serkentett, hogy használjátok fel Istentől kapott képességeiteket, hogy minden férfi, nő és fiatal tudja alkalmazni azokat a jelenvaló igazság hirdetésében. Személyes erőfeszítéseket téve menjenek el a városokba, ahol az igazságot még nem ismerik és mutassák be az isteni követelményeket. Isten áldásai, melyeket rátok árasztott, nem fokozzák-e tetterőtöket, s az igazság nem vésődött-e mélyebben lelketekbe, s az, hogy hogyan vonatkozik az a Krisztus nélkül elveszett lelkekre? Miután Isten áldásai megnyilvánultak életetekben, még határozottabb formában és még nagyobb eltökéltséggel lettetek Krisztus bizonyságtevői?

A Szentlélek szolgálata eredményezi azt, hogy a lényeges és létfontosságú igazságokat még határozottabban vési elmétekbe. Vajon ezt a rendkívüli adományt szalvétába kell csomagolni vagy a földbe elásni? Nem, nem, el kell helyezni azt a pénzváltóknál. S ha az ember felhasználja talentumait, legyenek azok bármily kicsik is, a Szentlélek Isten dolgait új fényben mutatja be a léleknek. A mellőzött Igét újjáteremtő eszközzé teszi.

A Lélek által az Ige gyorssá és hathatóssá válik, de nem az emberi eszköz eszessége és tanítói képessége miatt, hanem mert isteni erő munkálkodik az emberben, és így minden dicsőség Őt illeti. (Home Missionary, 1893. november 1.)

Ellen G. White

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro