Enohii vremurilor moderne

Devoțional zilnic 8 iulie 2019

Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. (Geneza 5:24)

Urmărește versiunea video aici.

În privința lui Enoh, credincioșii descurajați erau învățați că, în timp ce trăiau în mijlocul unor oameni stricați și păcătoși, care erau într-o răzvrătire pe față și fără margini împotriva Creatorului lor, dacă ei aveau să asculte de El și să aibă credință în Mântuitorul promis, urmarea în viața lor avea să fie neprihănirea asemenea celei a credinciosului Enoh, ei fiind acceptați de Dumnezeu și în final înălțați la tronul ceresc.

Enoh, care s-a separat de lume și petrecea o mare parte din timpul său în rugăciune și comuniune cu Dumnezeu, îi reprezintă pe oamenii credincioși lui Dumnezeu din ultimele zile, care se vor separa de lume. Nedreptatea va predomina în măsură înfricoșătoare pe pământ. Oamenii vor decădea tot mai mult, urmând închipuirile inimilor lor stricate și filozofiile lor amăgitoare, și răzvrătindu-se împotriva autorității înalte a cerului.

Cei din poporul lui Dumnezeu se vor separa de practicile nelegiuite ale celor din jurul lor și vor urmări curăția de inimă și o sfântă conformare față de voia Sa, până când chipul Său divin va fi reflectat în ei. Ca și Enoh, ei vor corespunde pentru a putea fi mutați în ceruri. În timp ce ei depun toate eforturile pentru a-i învăța pe oameni și a-i avertiza, ei nu se vor conforma spiritului și obiceiurilor celor necredincioși, ci le vor condamna prin cuvintele lor sfinte și prin exemplul lor de evlavie. Luarea lui Enoh la cer chiar înainte de distrugerea lumii prin potop reprezintă luarea la cer a tuturor celor neprihăniți care vor fi în viață pe pământ înainte de distrugerea acestuia prin foc. Sfinții vor fi glorificați în prezența acelora care i-au urât pentru ascultarea lor credincioasă față de poruncile cele drepte ale lui Dumnezeu.

Enoh a vorbit familiei sale despre potop. Metusala, fiul lui Enoh, a auzit predicarea nepotului său Noe, care a avertizat cu credincioșie locuitorii vechii lumi că un potop de ape avea să vină pe pământ. Metusala, fiii și nepoții săi au trăit în timpul cât a fost construită corabia. Ei, împreună cu alți câțiva, au primit instrucțiuni din partea lui Noe și l-au ajutat în lucrarea sa. – Signs of the Times, 20 februarie 1879

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro