Evanghelia Veșnică

Devoțional zilnice 15 septembrie 2018

Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. – Apocalipsa 14:6

Adventiştii de ziua a şaptea înţeleg „Evanghelia veşnică” din Apocalipsa 14:6-7 ca fiind un mesaj universal care trebuie predicat „oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod”. Este aceeaşi „Evanghelie a Împărăţiei” (Matei 24:14), dar care acum este proclamată în contextul escatologic al timpului sfârşitului, al „ceasului judecăţii Lui” (Apoc. 14:7).

Fiind tot mai conştienţi de misiunea lor, adventiştii păzitori ai Sabatului au publicat în 1858, în olandeză, franceză şi germană, primele broşuri care mai târziu au fost trimise în Europa. Dar biserica era destul de reţinută în a trimite misionari peste mare. Acest lucru s-a schimbat în 15 septembrie 1874, când J. N. Andrews (deja văduv) şi cei doi copii ai săi, Charles şi Mary, au plecat la bordul navei Atlas din Boston spre Liverpool, pentru a ajunge în Elveţia. Andrews a fost primul misionar trimis oficial peste hotare de către biserică. Din acel moment, mii de misionari adventişti de ziua a şaptea au dus Evanghelia veşnică în jurul globului.

Pasiunea adventiştilor pentru misiune a fost descrisă foarte bine de Booton Herndon, autor neadventist, în cartea sa The Seventh Day: The Story of the Seventh-day Adventists (1960). La pagina 23, el spune: „Cu siguranţă că nu sunt alte douăzeci şi unu de cuvinte ca cele din [Matei 24:14] care să fi avut un impact atât de direct în vieţile atâtor oameni.

Adventiştii de ziua a şaptea acceptă acest mesaj literal. Pentru ei înseam-nă următoarele: când fiecare persoană din lume va afla vestea bună a venirii lui Hristos, atunci lumea se va sfârşi, Hristos va veni din nou şi cei neprihăniţi vor trăi în fericire pentru totdeauna. Niciun efort omenesc nu ar putea avea o ţintă mai glorioasă decât grăbirea acelei zile când Evanghelia va fi dusă ultimei persoane de pe pământ, când adventiştii de ziua a şaptea vor fi mers în toată lumea.”

Ce efort misionar minunat! Indiferent unde trăieşti sau ce faci, tu trebuie să ai acea pasiune misionară adventistă şi să fii parte a acestei mişcări misionare adventiste mondiale. Să nu uiţi că sunt oameni care încă nu au auzit Evanghelia veşnică, există un câmp misionar în care tu să lucrezi pentru Domnul!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro