Semnele Timpului.ro

Evanghelicii de azi, tributari ereziilor de ieri

Americanii și în special evanghelicii sunt destul de confuzi în legătură cu crezul lor religios, ba chiar susţin vechi erezii care au apărut în primele secole ale creștinismului, arată un sondaj efectuat de organizaţia Ligonier Ministries.

Sondajul a investigat credinţele americanilor „despre Dumnezeu, despre mântuire, despre etică și despre Biblie“, aducând la lumină ereziile favorite ale creștinilor din America și concluzionând faptul că atașamentul faţă de crezul creștin este destul de superficial.

În cadrul studiului, au fost definiţi drept evanghelici creștinii care sunt de acord cu 4 principii biblice – autoritatea suverană a Bibliei în ce privește crezul religios personal, importanţa relaţiei cu Isus Hristos ca Salvator al omului, moartea lui Isus ca unic sacrificiu care poate ispăși pedeapsa pentru păcat și credinţa în Fiul lui Dumnezeu ca mijloc de a obţine mântuirea sufletului.

Efectuat în premieră în 2014 și reeditat în 2016 și 2018, sondajul a măsurat acordul unui lot de 3.000 de adulţi faţă de 47 de afirmaţii teologice, de la divinitatea Fiului lui Dumnezeu la necesitatea participării regulate la serviciile religioase.

În prima ediţie a investigaţiei, unele voci au exprimat rezerve cu privire la validitatea rezultatelor obţinute.

Timothy Larsen, profesor la Colegiul Wheaton, sublinia incoerenţa răspunsurilor aceluiași respondent, pe măsură ce parcurge chestionarul, indiciu al faptului că formularea întrebărilor a fost de natură să inducă în eroare unii subiecţi. O poziţie similară a adoptat și Howard Snyder, directorul Centrului de Cercetare Manchester Wesley, care a afirmat că structura întrebărilor a condus la o falsă creștere a opiniilor eretice.

Cu toate acestea, rezultatele obţinute prin repetarea sondajului au arătat o diluare a crezurilor religioase de la an la an, precum și îndepărtarea de doctrinele pentru care biserica creștină s-a luptat în primele ei secole de existenţă.

Confuzii teologice în 2018

Faptul că, deși toţi oamenii greșesc, majoritatea sunt buni prin natura lor a fost o afirmaţie la care au aderat 52% dintre respondenţi, doar 27% dintre subiecţi respingând ferm o asemenea poziţie. Totuși, ideea unei naturi umane bune în sine vine în contradicţie cu Biblia, anulând esenţa mesajului acesteia – după căderea omului în păcat, nimeni nu face binele în mod natural, iar acesta este motivul pentru care avem nevoie de veștile bune ale Evangheliei, despre restaurarea fiinţei umane.

Doctrina îndreptăţirii prin credinţă, care a constituit miezul reformei protestante – suntem acceptaţi de Dumnezeu nu prin faptele noastre, ci datorită meritelor lui Isus Hristos, la a cărui desăvârșire devenim părtași doar prin credinţa în El – este încă susţinută de 91% dintre evanghelici. Ar putea fi o veste bună, dacă răspunsurile ulterioare nu ar arăta faptul că evanghelicii sunt confuzi cu privire la identitatea Celui pe care își sprijină speranţele lor de salvare.

Deși 97% dintre respondenţi cred în Trinitate, pentru 78% Isus este prima și cea mai mare dintre fiinţele create (faţă de 71% în 2016). Învinsă la primul conciliu din Niceea (anul 325), învăţătura preotului creștin Arie din Alexandria pare să-și ia revanșa în secolul 21. Interpretarea lui Arie, declarată erezie, era aceea că Fiul are caracter divin, dar este totuși o fiinţă creată de Dumnezeu Tatăl, căruia Îi este subordonat.

Toate derapajele de la crezul biblic par să pornească din aceeași rădăcină. Redevenind „măsura tuturor lucrurilor“, precum postulase sofistul Protagoras, omul devine cea mai înaltă autoritate pentru ceea ce crede. Astfel, pentru 60% dintre americani (și 32% dintre evanghelici) convingerile religioase sunt o chestiune de opinie personală mai degrabă decât expresia unui adevăr obiectiv. Contextul în care are loc actul închinării a fost, de asemeni, reevaluat, 58% dintre respondenţi fiind de acord cu faptul că mersul regulat la biserică poate fi înlocuit cu închinarea personală sau în cadrul familiei.

Etica sexuală a americanilor s-a modificat mult în ultimele decenii, arată studiul, virând de la viziunea biblică la una relativistă. O majoritate mică crede că avortul este păcat (52% dintre respondenţi și 57% dintre mileniali), iar ediţia din 2018 a sondajului înregistrează, în premieră, formarea unei majorităţi convinse că viziunea biblică de condamnare a comportamentului homosexual este perimată (44% faţă de 41% care încă aderă la perspectiva Bibliei).

Potrivit sondajului, milenialii au devenit mai conservatori din punct de vedere religios – însă doar în ce privește anumite convingeri și practici. Numărul milenialilor cu convingeri evanghelice a crescut de la 14% în 2016 la 18% în 2018. Aproximativ 62% dintre mileniali cred că mântuirea se găsește numai în Isus Hristos (faţă de 53% în 2016), 64% sunt convinși că Isus Hristos va reveni ca să judece lumea (comparativ cu 55% în 2016), dar în același timp mai mult de jumătate (53%) cred că Biblia nu este întru totul adevărată, conţinând și mituri antice (în creștere de la 44% în 2014 și 46% în 2016) , iar 36% cred că Dumnezeu nu este preocupat de deciziile lor cotidiene (comparativ cu 30% și 21% în 2014, respectiv 2016).

Rezultatele sondajului au suscitat reacţii de îngrijorare printre teologi. Remarcând că este deranjant să observi confuzia evanghelicilor cu privire la ceea ce cred, Chris Larson, președintele organizaţiei Ligonier Ministries a subliniat „nevoia urgentă de o slujire curajoasă”, care să redescopere credinţa de la începuturile creștinismului.

Stephen Nichols președinte al Reformation Bible College, a atras atenţia asupra pericolului evanghelicilor de a deveni irelevanţi prin îndepărtarea de doctrinele biblice, iar Beth Felker Jones, profesor de teologie la Colegiul Wheaton, a subliniat că sondajul a fost ocazia de a conștinetiza anvergura nevoilor spirituale ale enoriașilor: „Oamenii sunt înfometaţi după acele doctrine corecte faţă de ele însele. Liderii bisericii trebuie să-i hrănească.”