Devoțional zilnic

Făgăduința pentru azi – 14 aprilie

„De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge (…) căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale.” – Psalmii 91:10,11

Albinele sunt insecte remarcabile – nu au urechi, dar au un simţ al mirosului excelent, dat de chimioreceptorii din antene. Albinele văd culorile diferit faţă de noi. Ele sunt insensibile la roşu, dar detectează lumina ultravioletă, care este invizibilă pentru noi. Şi simţul orientării este foarte dezvoltat, astfel că ele sunt capabile să-şi identifice propriul stup, propria familie.

Se ştie că unii oameni, cei evlavioşi, au un simţ special – sensibilitatea spirituală. Aceşti oameni au capacitatea de a recunoaşte apropierea unei situaţii compromiţătoare. Discernământul este o altă caracteristică dezvoltată de oamenii care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu. Este foarte important să ne păstrăm şi chiar să dezvoltăm abilitatea de a detecta şireteniile duşmanului, indiferent de ambalajul în care sunt prezentate. Dacă păstrăm legătura cu Dumnezeu, vom fi protejaţi chiar de inspiraţia care vine din călăuzirea divină. Satana va avea şanse foarte reduse în încercările lui de a ne deturna de la drumul drept.

Provocare

Dacă locuieşti într-un oraş, priveşte la o intersecţie cu semafor. Observă câţi oameni (şoferi sau pietoni) nu respectă culoarea semaforului. Gândeşte-te ce efect ar putea avea acest lucru.