Făgăduința pentru azi – 15 februarie

Devoțional zilnic

„Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.” – Psalmii 46:7

„În valea umilinţei, unde oamenii îşi simt nevoia şi depind de Dumnezeu pentru călăuzirea paşilor lor, există o relativă siguranţă. Dar oamenii care stau într-un turn semeţ din cauza poziţiei lor sunt în cea mai mare primejdie. Dacă nu aleg să depindă de Dumnezeu, astfel de oameni vor cădea cu siguranţă.” – Ellen White

Inima noastră este greu de protejat, aşa cum este şi gândul nostru. Prea multe ispite şi prea multe planuri ale lui Satana sunt adevărate proiectile care lovesc integritatea ființei noastre şi a caracterului nostru. Uneori ne ambiționăm şi decidem că vom lupta cu îndârjire împotriva oricărei slăbiciuni. Şi facem acest lucru chiar pentru mai multe zile, dar, într-un moment de neatenție sau de oboseală, ne simțim învăluiți de chemarea unui păcat şi nu ne putem opri din cădere. Apoi ne pare rău, suferim, abandonăm şi iar începem procesul de biruință. Descoperim cu timpul că în forțele noastre şi cu puterea voinței noastre nu e nicio şansă de izbândă totală. Atunci venim în umilință şi ne aşezăm la picioarele lui Dumnezeu, cerându-I să ne dea El biruința; să ne ducă El pe Stânca pe care nu putem ajunge. Abia atunci suntem biruitori.

Provocare

Gândeşte-te la o țintă greu de ajuns pe care o doreşti atinsă. Începe astăzi să te rogi pentru reuşită. Scrie undeva la vedere această țintă.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit