Devoțional zilnic

Făgăduința pentru azi – 22 februarie

„Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi (…)” – Ioan 15:16

„Dumnezeu ne consideră copiii Săi. El ne-a răscumpărat din această lume nepăsătoare şi ne-a ales ca să devenim membri ai familiei cereşti, fii şi fiice ale Împăratului ceresc. El ne invită să ne încredem în El, cu o încredere mai puternică şi mai profundă decât încrederea unui copil în tatăl său.” – Ellen White

Cât de important este să ştim că relația noastră cu Dumnezeu se bazează pe alegerea Lui şi pe dispoziția Sa de a ne iubi. Ar fi îngrijorător dacă această relație s-ar clădi pe baza capacităților şi a limitelor noastre. Faptul că inițiativa Îi aparține Lui este garanția că suntem mai mult decât prețuiți, suntem doriți de El. Mântuitorul Îşi doreşte să fie lângă noi şi ne pregăteşte locuri pentru a sta în prezența Sa pentru totdeauna. Tot ce avem noi de făcut este să rămânem în această relație şi să facem cunoscută în fața universului dorința noastră de a fi în prezența Lui.

Provocare

Fă o mică listă cu gesturi prin care Îi poți transmite lui Dumnezeu că vrei să aveți o legătură puternică şi în săptămâna următoare.