Făgăduința pentru azi – 25 februarie

Devoțional zilnic

„«Toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare», zice Domnul; «căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.»” – Ieremia 31:34

În Olanda, duminica este interzisă comercializarea vinului şi a berii, însă patima omului a găsit un şiretlic: amestecurile sunt permise şi disponibile la halbă. Tot acolo sunt legale mai multe vicii decât în majoritatea țărilor planetei tocmai pentru că cineva a găsit o formulă „isteață” de a numi şi defini răul în feluri pozitive. Imoralitatea şi dependența sunt marfă pentru oamenii cu „mintea deschisă”.

Oricum am numi păcatele pe care le facem (slăbiciuni, ispite, obiceiuri rele, accidente etc.), ele tot păcate sunt şi tot ne afectează inima, gândurile şi relația cu Dumnezeu. Soluția nu este să minimalizăm prin denumire păcatul nostru, ci să îndrăznim să ne încredem mai mult în puterea de iertare a Mântuitorului nostru. Dacă ne încredem în forțele Lui, El va binecuvânta eforturile noastre şi chiar ne va inspira în ce fel putem obține biruință deplină. Singuri nu vom reuşi niciodată, oricât de multă voință am avea şi oricât ne-am strădui. Păcatul este o problemă pe care doar Dumnezeu o poate rezolva la rugămintea şi cu acordul nostru. Nu porni singur la luptă astăzi!

Provocare

Aminteşte-ți un păcat sau o slăbiciune pe care ai reuşit să o învingi. Mulțumeşte pentru acest lucru şi aşază pe lista de luptă ceva actual.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit