Devoțional zilnic

Femeia stăruitoare – minunată alegere

Căci îşi zicea ea: „Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.” Marcu 5:28

Femeia suferind de doisprezece ani de o hemoragie rebelă ajunsese la limita posibilităţilor. Nu mai avea unde să meargă. Epuizase toate variantele pe care şi le putea imagina sau i le puteau recomanda prietenii sau cunoştinţele. Mai rămăsese una singură: să încerce să ajungă la Mântuitorul.

Ea nu aştepta ca Hristos să-Şi ia din timpul Său preţios pentru a o vindeca, mai ales că El avea o urgenţă la casa lui Iair, unde murise o fetiţă. Femeia avea credinţa că, dacă ar reuşi să se atingă pentru un moment, chiar şi numai în trecere de hainele Lui, boala ei ar fi fost vindecată. Cu această credinţă, s-a îndreptat hotărâtă să-şi pună în aplicare planul.

Hristos era pregătit să întâmpine cum se cuvine credinţa acestei femei. În momentul în care ea s-a atins de hainele Sale, El S-a oprit ca şi cum ceva extrem de important a avut loc. Ucenicii au fost miraţi să afle care era motivul opririi din cursa contracronometru spre casa lui Iair. Dar ei nu puteau pricepe de la bun început marea lecţie pe care învăţătorul dorea să le-o transmită pe această cale.

Pentru Hristos, acea atingere vindecătoare era un adevărat eveniment didactic şi terapeutic. El dorea să explice lecţia credinţei şi a posibilităţilor ei nelimitate. Acest caz era cel mai fericit exemplu. Oricum fiica lui Iair era moartă deja. Două, trei minute în plus nu schimbau cu nimic situaţia, dar această femeie avea să fie binecuvântată pentru toată viaţa. Şi odată cu ea, o întreagă mulţime de urmaşi.

Succesul la un pas de tine:

Credinţa ta joacă un rol major în modul în care Dumnezeu va acţiona. Este important să ţi-o hrăneşti corespunzător!