Ferice de cei ocărâți

Devoțional zilnice

Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocări, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! (Matei 5:11)

N-a existat niciodată un om care să fi umblat între oameni şi să fi fost ocărât cu o mai mare cruzime ca Fiul omului. El a fost luat în râs şi batjocorit din cauza ascultării Sale neclintite de principiile sfinte ale Legii lui Dumnezeu. Ei L-au urât fără temei. Cu toate acestea, El a stat liniştit în faţa vrăjmaşilor Săi, declarând că ocara este o parte din moştenirea creştinului, dându-le sfaturi urmaşilor Săi cum să ţină piept săgeţilor răutăţii, îndemnându-i să nu cedeze atunci când sunt prigoniţi.

Chiar dacă defăimarea ar putea distruge bunul nume, ea nu poate să păteze caracterul. Acesta este în mâna lui Dumnezeu! Atâta timp cât nu consimţim să păcătuim, nu este în stare nicio putere, nici omenească şi nici diavolească, să aducă o pată asupra sufletului. Un om care îşi pune încrederea în Dumnezeu rămâne acelaşi în ceasul celor mai dureroase încercări şi al celor mai descurajatoare împrejurări, ca şi atunci când toate îi merg bine, când lumina şi harul lui Dumnezeu par a fi deasupra lui. Cuvintele, motivele şi faptele sale pot fi răstălmăcite şi falsificate, dar el nu ia seama la lucrul acesta, pentru că are ceva mai bun de făcut. Ca şi Moise, el rabdă „ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut” (Evrei 11:27). (…)

Hristos cunoaşte de aproape tot ce este greşit înţeles şi răstălmăcit de oameni. Copiii Săi îşi permit să aştepte cu răbdare şi încredere, oricât de defăimaţi sau de dispreţuiţi ar fi, pentru că nu este nimic ascuns care să nu fie descoperit, şi aceia care îl onorează pe Dumnezeu vor fi onoraţi de El înaintea oamenilor şi a îngerilor.

Când „oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni”, a spus Isus, „bucuraţi-vă şi veseliţi-vă” (Matei 5:11,12). (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 36-37) Mare este răsplata în ceruri a acelora care sunt martori pentru Hristos prin prigoniri şi ocări. În timp ce oamenii caută bunurile pământeşti, Isus le îndreaptă atenţia spre răsplata cerească. Dar El nu pune toată răsplata aceasta pe seama vieţii viitoare, ci spune că ea începe aici. (Ibidem, p. 38-39)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit