Fii înțelept și veghează în vederea rugăciunii

Devoțional zilnice

Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar şi vegheaţi in vederea rugăciunii! (1 Petru 4:7)

îndemnul adresat poporului Israel de astăzi este: „Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar şi vegheaţi în vederea rugăciunii!” „Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în toate privinţele! Iar, în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău de noi! Sfătuieşte pe robi să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru” (Tit 2:6-10). Împotriviţi-vă vrăjmaşului, să nu fiţi înşelaţi de ispitele şi atracţiile lui măgulitoare. Este lucrarea agentului uman aceea de a fi tare, nu prin propria lui forţă mărginită, ci prin puterea Domnului. (…)

Domnul Hristosa spus: „Fără Mine nu puteţi face nimic.” Hotărârile pe care le poţi lua prin puterea ta mărginită vor fi asemenea unor funii de nisip; dar, dacă te rogi cu sinceritate, predându-te trup şi suflet lui Dumnezeu, dacă îmbraci toată armura lui Dumnezeu şi îţi deschizi sufletul faţă de neprihănirea lui Hristos, numai aşa, prin neprihănirea lui Hristos, vei fi în stare să te împotriveşti şiretlicurilor Diavolului. Lucrarea fiecărui suflet este aceea de a rezista vrăjmaşului prin puterea Domnului Isus Hristos, iar făgăduinţa este că Diavolul va fugi de la noi. Dar toţi trebuie să-şi dea seama că sunt în primejdie şi că nu este nicio siguranţă dacă ei nu se supun condiţiilor cuprinse în text. Domnul spune: „Apropiaţi-vă de Dumnezeu.” Cum? Printr-o examinare tainică, serioasă a inimii; printr-o dependenţă asemenea unui copilaş, sinceră şi umilă faţă de Dumnezeu, făcând cunoscută lui Dumnezeu slăbiciunea noastră; şi prin mărturisirea păcatelor. În acest fel, ne apropiem de Dumnezeu şi El Se va apropia de noi. (Youth’s Instructor, 8 februarie 1894)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit