Filip – misiune specială

Devoțional zilnic

Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miază-zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” Fapte 8;26

Cartea Faptele Apostolilor constituie un raport plin de culoare şi dinamism al creşterii bisericii în care Dumnezeu este prezent şi activ. Duhul Sfânt şi îngerii sunt implicaţi într-o misiune amplă de atingere şi adunare în împărăţie a oamenilor căutători de Dumnezeu. În acest context, Filip este învrednicit cu o misiune specială. Un înger al Domnului îl trimite pe drumul spre Gaza. Deocamdată, aceste detalii îi erau suficiente pentru a şti ce să facă. Ulterior, Duhul lui Dumnezeu avea să-l conducă pas cu pas în activitatea ce trebuia îndeplinită.

Dacă este să privim în urmă la anii de formare, Filip nu era unul dintre cei mai promiţători ucenici ai Mântuitorului. Împreună cu Toma, el forma un grup cu dezvoltare mai lentă, care se situa totdeauna spre coada clasei. Învăţătorul nu era descurajat de performanţele reduse ale acestor studenţi, pentru că El cunoştea potenţialul lor de dezvoltare, şi mai ales era deplin încredinţat că aceşti oameni din categoria lui Filip aveau să devină foarte eficienţi atunci când aveau să se lase conduşi fără rezervă de Dumnezeu. Exact acest lucru se întâmpla cu Filip acum.

Reuşita misiunii lui Filip depindea de modul în care el reuşea să înţeleagă şi să se adapteze cerinţelor lui Dumnezeu. Principala lecţie în decursul celor trei ani şi jumătate de ucenicie a fost aceea a comuniunii cu Dumnezeu şi a discernământului spiritual, iar acum experienţa sa în acest domeniu îşi aducea roadele. Filip nu a avut nicio ezitare în a se implica în misiunea sa specială.

Succesul la un pas de tine:

Discernământul personal este o funcţie foarte complexă a sufletului omenesc aflat în comuniune cu Dumnezeu. Succes în dezvoltarea lui!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit