Glasul

Devoțional zilnice 25 septembrie 2018

„Eu”, a zis el, „sunt glasul celui ce strigă în pustie: «Neteziţi calea Domnului», cum a zis prorocul Isaia.” (Ioan 1:23)

Una dintre cele mai interesante mărturii despre Ioan este cea a Domnului Isus, atunci când le spune ucenicilor: „Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie care trebuia să vină” (Matei 11:14). Ioan, Ilie, prorocul? Se pare că numele nu este important! Indiferent de numele pe care-l porți, trebuie să știi că nu tu ești pe primul loc, ci glasul tău identificat cu mesajul lui Dumnezeu!

Ioan este un mesager cu o misiune clară, asumată, împlinește o lucrare, un mandat. Nu el este important, nu numele lui trebuie reținut, el este una dintre vocile care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Importanța glasului, autoritatea lui, nu derivă din vorbitor, mesajul este cel care trebuie să prevaleze. Nu omul trebuie să fie în centru, ci Cuvântul. Din păcate, de prea multe ori, alergăm după un vorbitor sau altul nu pentru mesaj, ci pentru mesager.

„Prin Ioan Botezătorul, Dumnezeu a ridicat un sol care să pregătească calea Domnului. El trebuia să ducă înaintea lumii o mărturie neclintită, prin care să mustre și să condamne păcatul.” (Review and Herald, 2 august 1898)

Glasul lui Ioan este glasul lui Isus; au același mesaj! Ioan propovăduiește despre Cuvânt. Și tu poți fi glasul lui Isus! Atunci când El spune: „Dacă aude cineva glasul Meu…” (Apocalipsa 3:20), e vorba de noi, cei chemați să vorbim oamenilor despre revenirea Lui! Spune-le semenilor tăi despre dragostea Lui, despre Golgota! Spune prietenilor tăi, familiei, colegilor de serviciu.

Ioan a fost și rămâne un exemplu de modestie. El le spunea ucenicilor săi atunci când vorbea despre Isus: „Trebuie ca El să crească și eu să mă micșorez” (Ioan 3:30). El, Ioan, nu contează, doar Isus este important! Acum înțeleg mai bine cuvintele Domnului: „Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a născut niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul” (Matei 11:11). Rămâneți în umbră și lăsați-L pe Isus să strălucească! Duceți-i pe oameni la El!

„Pentru a ocupa un loc de cinste înaintea oamenilor, Cerul alege lucrătorii care se umilesc înaintea lui Dumnezeu, asemenea lui Ioan Botezătorul. Ucenicul care se aseamănă cel mai mult cu un copil este cel mai eficient în lucrarea pentru Dumnezeu. Slujitorii cereşti pot să conlucreze cu acela care nu caută să se înalţe pe el însuşi, ci să salveze suflete.” (Hristos, Lumina lumii, p. 436)

Aurel Neațu, secretar-executiv, Uniunea de Conferințe

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro