Hristos în Apocalipsa (1)

Studiu majori 18 aprilie 2018

Toate elementele cărţii Apocalipsa, de la structură până la conţinut, au un singur scop: să-L descopere pe Isus Hristos.

De aceea se începe cu cuvintele: „Descoperirea lui Isus Hristos” (Apocalypsis Iesou Christou). Expresia aceasta este interpretată în două moduri principale: (1) „descoperirea de la Isus Hristos” şi (2) „descoperirea despre Isus Hristos” (Apocalipsa 1:2). Menţiunea că este o „descoperire” înlătură ideea că Apocalipsa ar fi o carte încifrată. Altminteri, de ce ar mai fi inclus Domnul cartea aceasta în Biblie, dacă n-ar fi dorit să fie înţeleasă de cititorii ei?

6. Ce ne învaţă despre Isus pasajul din Apocalipsa 1:1-8?

Apocalipsa 1:1-8
1. Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând, prin îngerul Său, la robul Său Ioan
2. care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos şi a spus tot ce a văzut.
3. Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!
4. Ioan, către cele şapte biserici care sunt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri, care stau înaintea scaunului Său de domnie,
5. şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său
6. şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.
7. Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.
8. „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul.

În Apocalipsa, Hristos este prezentat sub titlurile „Domnul împăraţilor pământului” (Apocalipsa 1:5), iar spre sfârşitul cărţii, „Împăratul împăraţilor” (Apocalipsa 19:16). Ele ne dau asigurarea că Domnul şi Mântuitorul nostru este la cârma evenimentelor, în ciuda haosului şi confuziei de pe pământ.

În Apocalipsa 1:5, găsim o referire clară la Hristos ca Răscumpărător. Declaraţia că El „ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său” indică spre moartea Sa ispăşitoare pe cruce. El nu numai că ne socoteşte neprihăniţi, ci ne şi sfinţeşte (1 Corinteni 6:11). În textele de acest tip găsim asigurarea mântuirii, a faptului că El ne spală de păcate, nu noi.

7. Ce ne învaţă despre Isus Apocalipsa 1:7?

Apocalipsa 1:7
Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.

În miezul credinţei creştine se află făgăduinţa revenirii lui Hristos pe nori. Evenimentul acesta va fi literal, va fi vizibil pentru toţi oamenii, va pune punct suferinţei, haosului şi degradării o dată pentru totdeauna şi va aduce împlinirea făgăduinţelor veşniciei.

Ce ne învaţă despre Isus Apocalipsa 1:8? Ce imagini ale Isus ne inspiră curaj şi speranţă în încercările prin care trecem acum?

Apocalipsa 1:8
„Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.”

Post-ul Hristos în Apocalipsa (1) apare prima dată în Studiu Biblic.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro