Hristos în Apocalipsa (2)

Studiu majori 19 aprilie 2018

8. Ce declară Isus despre Sine în Apocalipsa 1:11,17,18?

Apocalipsa 1:11,17,18
11. Care zicea: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă. Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodiceea.”
17. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă,
18. Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

În aceste versete, Isus este înfăţişat stând în picioare între şapte sfeşnice de aur. Ioan a fost atât de copleşit de descoperirea Sa în acest rol, încât a căzut la picioarele Lui ca mort. Dar Isus, Domnul oricărei mângâieri, i-a spus să nu se teamă şi a declarat că El este Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Alfa şi Omega – referiri la existenţa Sa eternă ca Dumnezeu. După aceea, i-a amintit despre moartea şi învierea Sa şi despre speranţa pe care o aduce învierea. Şi a declarat că El ţine „cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor”, repetând, practic, ce i-a spus Martei după moartea fratelui ei: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” (Ioan 11:25,26).

În ambele situaţii, Isus ne îndreaptă gândul către speranţa învierii, marele apogeu al credinţei creştine. Fără această speranţă, ce rost ar mai avea toate celelalte aşteptări ale noastre?

9. Ce alte învăţături despre Isus găsim în Apocalipsa 22:7,12,13?

Apocalipsa 22:7,12,13
7. „Şi iată, Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!”
12. „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
13. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.”

„Hristos Isus este Afla şi Omega, Geneza din Vechiul Testament şi Apocalipsa din Noul Testament. Ambele se întâlnesc în Hristos. Adam şi Dumnezeu sunt împăcaţi prin ascultarea celui de-al doilea Adam, care a împlinit lucrarea de biruire a ispitelor lui Satana şi de răscumpărare a eşecului şi a căderii ruşinoase a lui Adam.” (Comentariile lui Ellen G. White, CBAZŞ, vol. 6, pp. 1092–1093)

Da, Isus este începutul şi sfârşitul. El ne-a creat la început şi, la sfârşit, la venirea Sa, El ne va da trupuri noi.

De la primul şi până la ultimul ei verset, pe măsură ce ne prezintă evenimentele istorice, dar mai ales evenimentele din timpul sfârşitului, cartea Apocalipsa rămâne permanentDescoperirea lui Isus Hristos. De aceea, studiul nostru despre evenimentele finale trebuie să Îl aibă în centru pe Isus Hristos.

Ce putem face zilnic pentru a-L păstra pe Isus în centrul vieţii noastre?

Post-ul Hristos în Apocalipsa (2) apare prima dată în Studiu Biblic.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro