Devoțional zilnic

Hristos – lumina perpetuă

Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a biruit-o. Ioan 1:5

Lumina este bună. Lumina este de la Dumnezeu. Lumina este prima lucrare pe care a facut-o Dumnezeu. Lumina este ca Dumnezeu. Lumina este un semn al prezenţei şi lucrării lui Dumnezeu. Lumina este simbolul caracterului lui Dumnezeu.

Întunericul este rău. Întunericul este de la cel rău. Diavolul se ascunde ca să nu i se vadă lucrările şi caracterul, şi de aceea are nevoie de întuneric. Faptele celui rău sunt roadele întunericului. Caracterul lui Satana este simbolizat prin întuneric. Întunericul de afară este metafora inexistenţei şi a distrugerii.

Lumina şi întunericul se confruntă. Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a biruit-o. În această luptă, există episoade pline de umbră şi întuneric, dar întunericul nu a biruit. Lumina străbate prin întuneric în timp ce întunericul nu poate străbate prin lumină. În momentul în care se avântă în lumină, întunericul nu are altă şansă decât să dispară.

Când lumina se strecoară prin întuneric, măruntaiele întunericului se luminează şi se umplu de lumină. Acolo unde pătrunde lumina, viaţa se înfiripă, pentru că viaţa se află în lumină. Viaţa depinde de lumină. Viaţa se păstrează în lumină.

Lumina luminează în întuneric, pentru ca noi să putem vedea calea. Lumina ne ajută să vedem pericolele şi să le putem evita. Unde este lumină este şi siguranţă, pentru că oamenii răi stau în întuneric. Mintea lor este în întuneric şi viaţa lor este învăluită în întuneric. Ei nu se arată la lumină ca să nu se ruşineze de ei înşişi, aşa că întunericul este locul lor de manifestare şi dezvoltare. Lasă-i să stea acolo! Tu rămâi în siguranţă, în lumină!

Succesul la un pas de tine:

Reuşitele din întuneric sunt eşecuri ţinute în secret. Caută să reuşeşti în lumină. Chiar şi eşecurile din lumină sunt mai bune decât reuşitele din întuneric. Rămâi în lumină!