Hristos – luminând pe oricine

Devoțional zilnic 4 iulie 2019

Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume. Ioan 1:9

Lumina adevărată are o concurenţă puternică din partea întunericului care, neavând succes ca întuneric, încearcă să pară că este lumină. Lumina falsă este aparentă. Ea nu există în realitate. Ea este o iluzie luminoasă. Ea este o impresie mincinoasă. Efectul ei rău este mai mare decât acela al întunericului. În timp ce întunericul ascunde, tăinuieşte şi provoacă spaime, lumina falsă înşală şi duce în rătăcire. Cei care urmează calea luminată de întunericul deghizat sunt conduşi sigur spre întuneric. Multă vreme această realitate poate rămâne ascunsă, pentru că acesta este caracterul întunericului, dar până la urmă adevărul se va dovedi, iar lumina falsă se va vedea aşa cum este: întuneric disimulat în lumină.

Adevărata lumină nu se luptă să pară mai bună de cum este. Ea nici nu se plânge dacă este neînţeleasă. Ea se luptă doar să lumineze pe oricine fără deosebire, fără să caute vreun folos din aceasta. Ea nu se laudă cu faptele sale şi nici nu ponegreşte faptele întunericului, ci doar le arată ca fiind rele.

Lumina acordă şanse egale tuturor. Ea se bucură dacă unii aleg calea arătată de ea şi-i îndrumă voioasă atâta vreme cât aceştia sunt dispuşi să meargă în lumină. Lumina adevărată străbate adesea prin întuneric pentru a le oferi celor care au apucat pe calea întunericului şansa de a se întoarce în lumină. Când cineva prinde această ocazie şi îşi schimbă calea, lumina anunţă o sărbătoare şi dă un ospăţ. De bucurie pentru câte un suflet întors, lumina adevărată luminează mai frumos şi este mai abundentă şi mai generoasă.

Succesul la un pas de tine:

Ceva din caracterul luminii adevărate te poate face să izbuteşti pe căile întortocheate ale vieţii. Alege calea luminii şi vei fi luminat!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro