Devoțional zilnice

Hristos ne-a eliberat de moartea veșnică

El ne-a izbăvit şi ne izbăveşte dintr-o astfel de moarte şi avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. (2 Corinteni 1:10)

Mântuitorul nostru a venit în lumea aceasta pentru a îndura în trup omenesc toate ispitele cu care este asaltat omul. În viaţa Sa, El a măsurat puterea vrăjmaşului de a înşela, a amăgi şi a nimici. Ca Răscumpărător al lor, El îi avertizează pe oameni să nu umble după lucrurile care îi vor abate de la calea îngustă. El le-a aşternut înainte o cale glorioasă celor care călătoresc spre căminele cereşti, pe care S-a dus să le pregătească pentru toţi aceia care se vor pregăti să devină membri ai familiei regale. (…)

Hristos a cumpărat cu viaţa Sa fiecare fiinţă omenească. El a suferit o moarte crudă pentru a-i salva pe oameni de la moarte veşnică. El Şi-a dat viaţa fără păcat pentru a obţine pentru păcătos o viaţă ce se măsoară cu viaţa lui Dumnezeu. Prin moartea Sa, a pregătit o cale prin care omul poate să se despartă de Satana, să se întoarcă la supunerea de Dumnezeu şi, prin credinţa în Răscumpărătorul, să obţină iertare. (…)

Acela care are toată puterea în cer şi pe pământ va reface fiecare suflet care se pocăieşte şi crede. Tuturor celor ce-L primesc le-a dat puterea să devină fii ai lui Dumnezeu. El are un interes profund faţă de fiecare suflet, căci a plătit cu viaţa Sa, ca niciunul să nu piară pentru veşnicie. (Letter 264, 1903)

Slujitorii lui Hristos pot şi trebuie să fie în stare să înfrunte şi să biruiască orice ispită. Ei trebuie să zică: „Eu nu sunt al meu, căci am fost cumpărat cu un preţ. Prin jertfa infinită adusă de Hristos pentru mine. El n-a lăsat în puterea mea să-l aduc mai mult decât cere. Toate sunt ale Lui. El m-a răscumpărat în întregime, corp, suflet şi spirit. El cere tot timpul meu, toate capacităţile mele”. (General Conference Bulletin, 1 aprilie 1899)

Aceia care îl primesc şi cred în El devin copii spirituali ai lui Dumnezeu. Ei sunt înfiaţi în familia regală şi, continuând să facă voia lui Dumnezeu, ei devin asemenea chipului Său. (Letter 264,1903)