Hristos – viață pentru toți

Devoțional zilnic 2 iulie 2019

Toate lucrurile au fost făcute prin El, şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără EL. Ioan 1:3

Creştinismul are un Dumnezeu sfânt, dar aproape de oameni. Ca să ajungem la El, nu sunt necesare eforturi, cheltuieli şi călătorii obositoare. Nu există riscul să nu ne primească. Dumnezeul nostru este accesibil şi disponibil.

Atotprezenţa lui Hristos este asigurată chiar prin lucrurile făcute de mâna Lui. Fiecare realizare a puterii Sale creatoare ne mărturiseşte într-un anumit fel despre El şi dragostea Lui, despre El şi bunătatea Lui, despre El şi frumuseţea Lui, despre El şi îndurarea Lui. Viaţa Sa este răspândită în tot ce ne înconjoară. De fapt. El însuşi ne înconjoară cu atmosfera Sa de har mântuitor.

Hristos oferă viaţă pentru toţi tot aşa de binevoitor cum a făcut toate lucrurile şi le ţine în fiinţă. Aşa cum Se îngrijeşte de orice vietate a lumii create, El Se poartă cu maximă grijă faţă de fiecare fiinţă umană a acestei lumi.

Deşi numai o mică parte dintre locuitorii pământului îşi iau timp să mediteze la sfinţenia Domnului, El le poartă de grijă tuturor. Spre deosebire de dumnezeii popoarelor, care le poartă de grijă numai acelora care îi recunosc şi le aduc închinare, Hristos este Dătătorul de viaţă al tuturor. El Se îngrijeşte de bunăstarea chiar şi a celor ce-L urăsc şi se luptă contra Lui.

Hristos este un Dumnezeu unic şi fără egal. De aici rezultă şi meritul Lui de a fi adorat şi slujit ca Dumnezeu adevărat. Toate lucrurile au fost făcute prin El şi se ţin în fiinţă prin El. Nu există nimic care să nu se supună voii Sale. Numai omul face notă discordantă. El poate alege să I se împotrivească.

Succesul la un pas de tine:

Dacă te uiţi cu băgare de seamă, amprentele lui Hristos se văd pe toate lucrurile create de mâna Sa. Poţi descoperi în propria ta viaţă semne ale prezenţei Sale.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro