Devoțional zilnic

Hușai – consiliere și providență

Absalom şi toţi oamenii lui Israel au zis: „Sfatul lui Huşai Architul este mai bun decât sfatul lui Ahitofel.” Dar Domnul hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel, ca să aducă nenorocirea peste Absalom. 2 Samuel 17:14

Argumentele folosite de Huşai li s-au părut oamenilor mai convingătoare decât cele ale lui Ahitofel. În realitate, varianta lui Ahitofel era net superioară, dacă se lua în calcul interesul lui Absalom. Dar se pare că Dumnezeu nu era de partea lui Absalom, ci împotriva sa, aşa că opinia publică a jucat rolul de reglare naturală a lucrurilor.

În acest pasaj biblic se vede foarte lămurit că inteligenţa şi puterea umană sunt un factor secund în făurirea istoriei. Dumnezeu foloseşte puterea de pătrundere şi capacitatea de plănuire a omului pentru a dirija mersul lucrurilor după un plan care scapă adesea minţii omeneşti.

Soarta războiului lui Absalom împotriva tatălui său, David, a fost hotărâtă în acest moment strategic, în care sfatul lui Ahitofel a fost respins în favoarea variantei prezentate de Huşai. Dumnezeu a folosit forţa de convingere a acestuia din urmă pentru a face lucrurile să meargă pe un făgaş potrivnic lui Absalom şi prielnic lui David.

Pocăinţa lui David începuse deja să lucreze în favoarea sa şi a oamenilor săi. Aşteptarea lui ca Dumnezeu să intervină în a redresa lucrurile a fost onorată în scurt timp. Dar departe ca David să se poată bucura de victoria pe care Dumnezeu o lucra pentru el, pierderea lui Absalom era un lucru pe care împăratul nu şi-l dorea, dar pe care nu mai putea să-l evite. Avea şi Absalom plăţi de făcut în urma păcatelor sale, şi Dumnezeu îşi urma neabătut drumul procedeelor Sale greu de înţeles.

Succesul la un pas de tine:

Cum crezi că poţi distinge drumul lui Dumnezeu pentru tine, printre atâtea interacţiuni omeneştii Când nu ştii cum este mai bine, aşteaptă să se lămurească lucrurile. Nu acţiona la întâmplare!