Devoțional zilnice

Iacov – ceasul reformelor

Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el; „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă şi schimbati-vă hainele”. Geneza 35:2

Primul lucru care se întâmplă în demersul unei reforme spirituale este atingerea divină asupra unui om, care începe să se trezească la realitate. El începe să devină conştient de nevoia de a interveni şi a face o schimbare în cursul comun al lucrurilor. Acest om începe să trăiască un simţământ de urgenţă, care îi va modifica întregul mod de gândire şi planurile de acţiune. În cazul de faţă, acest om a fost Iacov.

Trecând prin lupta cu Dumnezeu de la pârâul Iaboc, viaţa lui a fost supusă unui proces de înnoire şi renaştere. Nu se mai simţea bine în obiceiurile şi felul său de a fi de altădată. Numele cel vechi al lui Iacov arăta spre una dintre slăbiciunile sale de caracter, pe care acum începu-se să o învingă. El avea permanent tendinţa să înşele pe cineva. A făcut acest lucru cu fratele său, cu tatăl său, cu unchiul său Laban. Dar acum inima sa dorea o altă viaţă; o viaţă liberă de ambiguitatea spirituală în care se complăcuse până atunci.

În al doilea rând, reforma se extinde şi la persoanele din jurul omului supus procesului de renaştere spirituală. Familia lui Iacov continua să deţină o mulţime de idoli reprezentând zeităţi casnice din Haran. Rahela era foarte ataşată de aceste zeităţi şi le furase de acasă, de la Laban, când se pornise pe drumul de întoarcere la Sihem a lui Iacov din Padam Aran.

Mutându-se la Betel, Iacov a început o reformă în familia sa. El a cerut ca toţi idolii să fie îndepărtaţi şi toate lucrurile să fie reaşezate. Această reformă privea până şi obiceiurile de sănătate şi igienă personală, precum şi purtarea îmbrăcămintei.

Succesul la un pas de tine:

Care lucruri ar trebui revizuite şi aduse la zi în viaţa ta? Obişnuieşte-te să-ţi revizuieşti obiceiurile cât încă acestea nu au devenit stăpâne pe viaţa ta!