Iacov – condiția supremă

Devoțional zilnic

Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru” Iacov 4:15

Voinţa lui Dumnezeu este condiţia supremă a existenţei noastre.

Toate lucrurile se supun acestei voinţe. Singura fiinţă de pe pământ care se poate opune acestei condiţii fundamentale este omul. El are voinţa liberă şi poate acţiona după alegerea proprie, în limita condiţiei sale umane. În această privinţă, el poate să aleagă un drum diferit de voinţa Tatălui ceresc. Omul poate ajunge atât de departe pe calea neascultării, încât să sfârşească prin a se despărţi definitiv de Dumnezeu. Într-o asemenea situaţie, rezultatul nu este libertatea deplină, ci pierderea totală.

Acceptând voinţa lui Dumnezeu pentru viaţa noastră, rezultatul sigur al unei astfel de umblări sunt salvarea şi refacerea veşnică. De aceea este imperios necesar să identificăm şi să urmăm voia lui Dumnezeu pentru noi.

Iacov sesizează care ar fi formula optimă de supravieţuire convenabilă în activităţile noastre zilnice, precum şi în cele veşnice. Când spune cum ar trebui să zicem, el se referă de fapt la modul nostru de a gândi, în conceperea şi realizarea planurilor de viaţă, ar trebui să fim interesaţi de voia lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeu nu ne-a lăsat în necunoştinţă cu privire la această voie. Principala cale de a şti ce doreşte Dumnezeu de la noi este Cartea Sfântă. În Scriptură putem descoperi ce anume aşteaptă El de la noi şi ce anume este împotriva voii Sale. În forma ei cea mai scurtă, această voie este scrisă chiar cu degetul lui Dumnezeu pe cele două table ale Decalogului.

Succesul la un pas de tine:

Un mod practic de a-ţi racorda viaţa la voinţa lui Dumnezeu este acela de a-L căuta zilnic în studiu şi rugăciune.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit