Devoțional zilnic

Iacov – înțelepciune la discreție

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Iacov 1:5

Înţelepciunea este mai mult decât inteligenţă. Înţelepciunea asigură rezolvarea problemelor pe termen lung, foarte lung şi veşnic, în timp ce inteligenţa oferă doar soluţii de moment.

Omul lipsit de înţelepciune nu-şi dă seama de acest lucru. Cu foarte mare greutate, el abia reuşeşte să recunoască în ce stare se află. De aceea Mântuitorul a rostit prima fericire pentru cei care sunt conştienţi de limitele şi lipsurile lor. Numai cei binevoitori pot ajunge să-şi înţeleagă starea.

Când cineva cercetat de Duhul lui Dumnezeu devine conştient de nevoia sa de înţelepciune, se va ruga pentru ea. Dumnezeu este foarte bucuros să răspundă. El nu numai că-i oferă omului din înţelepciunea Sa, dar îl şi învaţă cum s-o folosească. Acest lucru se cheamă călăuzire.

Înţelepciunea lui Dumnezeu în mintea omului nu constă din formule fixe aplicabile oricărei situaţii. Aşa cum pentru Dumnezeu fiecare situaţie are o soluţie potrivită şi irepetabilă, la fel vor sta lucrurile şi pentru cei călăuziţi de El. La înţelepciunea divină nu există rutină şi nici stereotipie. Ea este totdeauna proaspătă şi creativă. Izvorul ei este nesecat şi abundent. Cei conectaţi în felul acesta la înţelepciunea lui Dumnezeu nu vor fi niciodată în pană de idei sau în situaţii fără ieşire. Ei vor avea simţul de prevedere pentru a evita crearea unor asemenea situaţii, iar când totuşi sunt surprinşi de evenimente, Dumnezeu are deja pregătită o cale de ieşire pentru ei. Mâna Domnului nu va fi niciodată prea scurtă ca să-i scape din primejdie.

Succesul la un pas de tine:

Ai înţelepciune la discreţie. Acceptă că ai nevoie de ea. Cere şi vei primi fără mustrare şi cu dragă inimă!