Devoțional zilnic

Ilie – semnul sfințeniei

Şi femeia a zis lui Ilie: „Cunosc acum că eşti un om al lui Dumnezeu şi cuvântul Domnului în gura ta este adevăr!” 1 Împărați 17:24

Văduva din Sarepta avusese dovada puterii supranaturale a profetului Ilie atunci când cămara ei se dovedise îmbelşugată şi binecuvântată. Este interesant că faina din oală şi untdelemnul din vas deveniseră lucruri obişnuite pentru cei din casă. Oricine putea constata diferenţa dintre casa văduvei din Sarepta şi criza economică din jur. Dar mintea omenească se obişnuieşte cu minunile, de aceea înţelepciunea populară spune că orice minune ţine numai trei zile. După aceea ea devine fapt obişnuit.

A fost nevoie de o experienţă mai relevantă pentru ca văduva din Sarepta Sidonului să poată recunoaşte calităţile reale ale lui Ilie. Fiul văduvei s-a îmbolnăvit de o boală gravă şi a murit. Femeia a crezut că aceasta era o judecată divină pentru neascultarea ei. Dar în realitate, boala copilului era pentru întărirea ei în credinţă şi pentru slava lui Dumnezeu.

Această pierdere misterioasă a fost o provocare şi pentru Ilie şi credinţa sa. Şcoala rugăciunii sale de efect avea nevoie să treacă un asemenea examen. Aşa că Ilie şi-a adunat toate puterile pentru a găsi o soluţie la această criză. El a făcut ce se pricepea mai bine şi s-a rugat pentru învierea acestui copil, în timp ce încerca să-i împrumute din căldura proprie. A repetat această procedură de trei ori, până când rugăciunea sa a fost ascultată. Dumnezeu a fost de acord cu procedeul şi a onorat credinţa pusă de Ilie în această rugăciune. La văzul acestei dovezi de putere, inima femeii a fost mişcată şi cuvintele ei au exprimat convingerea cu privire la sfinţenia prorocului.

Succesul la un pas de tine:

Uneori este nevoie de insistenţă şi stăruinţă în rugăciune, până când să primeşti răspunsul. Dar merită să duci această experienţă până la capăt.