Devoțional zilnic

Îmbrăcăminte potrivită

Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele, și i-a îmbrăcat cu ele. – Geneza 3:21

Când Dumnezeu i-a creat pe primii noștri părinți, El le-a îmbrăcat trupurile într-un veșmânt de slava, dar ei l au pierdut in păcat. O consecință imediata a neascultării lui Adam și a Evei a fost îndepărtarea acestui veșmânt de slava, Creatorul asigurându-le din nou îmbrăcăminte adecvată climatului unei lumi de păcat.

Ne-a fost data o lumina și planul lui Dumnezeu a fost ca stilul cumpătat și vestimentația noastră sa atragă atenția minții celorlalți în vederea pregătirii pentru ceva mai bun.

Noi suntem și trebuie sa fim deosebiți, sa fim deosebiți de lume și in ceea ce privește îmbrăcămintea. Ea are un impact asupra tuturor aspectelor vieții- fizic, mintal, social și nu in ultimul rând spiritual.

John Wesley, renumitul reformator, a ținut o predica in care a prezentat cele șase principii biblice susținând îmbrăcămintea modesta, și au rezistat testului-timp.

Fiți o lumina și in acest sens pentru cei din jurul vostru!


Lavinia Poenaru, Conducator de Club – Conferinta Oltenia