Impactul adevărului

Devoțional de seară

Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin. (1 Tesaloniceni 5:23)

Urmărește ediția video aici.

Domnul Hristos reprezintă adevărul ca pe o comoară ascunsă într-o țarină, pe care oamenii, dacă vor s-o aibă, trebuie să o caute cu stăruință. În țarina revelației sunt ascunse bogățiile de nepătruns ale lui Hristos… Fiecare părticică din țarina revelației trebuie explorată cu seriozitate și cercetată cu efort perseverent, astfel ca prețioasele nestemate ale adevărului să poată recompensa pe căutătorul stăruitor și să fie repuse în locul corespunzător din cadrul planului de mântuire. În minele adevărului trebuie săpat adânc. Dacă cercetezi Scripturile cu căință în suflet, cu un spirit umil și dornic de a învăța, cercetarea ta va fi recompensată prin bogate și prețioase comori.

În învățăturile Domnului Hristos, cea legată de Duhul Sfânt are un loc proeminent. Ce temă vastă pentru contemplare și încurajare! Câte comori ale adevărului a adus El la cunoștința ucenicilor Săi în învățăturile cu privire la Duhul Sfânt, Mângâietorul! El a zăbovit asupra acestei teme pentru a-i consola pe ucenicii Săi în vederea marii încercări prin care aveau să treacă, astfel încât să poată găsi alinare în marea lor dezamăgire. (…)

Şi totuși, deși Domnul Hristos S-a concentrat mult asupra acestei teme cu privire la Duhul Sfânt, cât de puțin este ea abordată în biserici! Numele și prezența Duhului Sfânt sunt aproape ignorate, deși lucrarea Sa divină este esențială în lucrarea de desăvârșire a caracterului creștin.

Domnul ne-a dat o Călăuză divină care să ne ajute să cunoaștem voia Sa… Cei care sunt călăuziți de Duhul Sfânt și-au aruncat ancorele dincolo de perdeaua unde Domnul Isus a intrat pentru noi. Ei cercetează Scripturile cu zel și seriozitate și caută lumină și cunoștință care să-i călăuzească în mijlocul necazurilor și pericolelor care se ivesc pe cale la tot pasul. (…)

Pentru inima sinceră și pocăită, adevărul este adevăr și, dacă i se îngăduie, acesta va sfinți sufletul și va transforma caracterul după chipul divin… Aceia care își dau seama care este caracterul lucrării pe care trebuie s-o facă pentru a-L reprezenta pe Hristos vor umbla cu frică și cutremur înaintea lui Dumnezeu, privind la Isus, care este Autorul și Desăvârșitorul credinței lor. Ei nu îndrăznesc să se încreadă în ei înșiși, nu au curajul să aprindă un foc care este al lor și să umble în lumina proprie, căci Domnul a spus că cei ce vor face acest lucru vor zăcea în dureri. Domnul a încredințat poporului Său comorile adevărului sacru. – Signs of the Times, 14 august 1893

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit