Împărăteasa din Seba – un semn?

Devoțional zilnice 7 iunie 2018

10

0

Împărăteasa de la miazăzi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginea pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. (Matei 12:42)

Într-o anumită ocazie, interesaţi mai mult de show decât de pocăinţă, unii cărturari şi farisei au cerut de la Domnul Isus Hristos să vadă un semn. În răspunsul pe care Domnul Hristos îl oferă, aminteşte trei exemple din Vechiul Testament: profetul Iona, bărbaţii din Ninive şi împărăteasa din Seba.

Cele trei exemple erau de fapt tot atâtea semne pe care cei interesaţi le aveau deja şi puteau fi mulţumiţi cu ele, fără să mai ceară un altul. Împărăteasa din Seba putea fi un semn? Categoric! Şi iată motivele:

În primul rând, comportarea împărătesei din Seba îi condamnă pe cei necredincioşi pentru că ea a fost interesată de relatările despre înţelepciunea lui Solomon şi a parcurs o distanţă foarte mare ca să asculte înţelepciunea lui. Prin contrast, cărturarii şi fariseii Îl aveau pe Isus în mijlocul lor – „Unul mai mare decât Solomon” –, dar nu realizau acest lucru. Din păcate, şi astăzi se întâmplă la fel.

În al doilea rând, exemplul reginei din Seba îi condamnă pe necredincioşi pentru că ea a crezut ce auzise despre înţelepciunea lui Solomon. În zilele noastre se pare că nu există ceva mai plăcut decât a pune la îndoială toate lucrurile sfinte.

În al treilea rând, remarcabil este că împărăteasa de la miazăzi și-a părăsit scaunul de domnie, deși în ţinuturile peste care domnea ar fi fost posibile comploturi pentru detronarea ei în timpul cât ar fi fost plecată. Să se expună o femeie care trăia în lux la astfel de pericole în încăpăţânarea de a călători până la Solomon? Ea a făcut-o şi, prin aceasta, i-a condamnat pe toţi aceia care nu o fac.

„La încheierea vizitei, împărăteasa fusese atât de deplin învăţată de Solomon cu privire la izvorul înţelepciunii şi priceperii lui, încât a exclamat: «Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnie al lui Israel! Pentru că Domnul iubeşte pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat, ca să slujeşti şi să faci dreptate» (1 Împăraţi 10:9).” (Profeţi şi regi, cap. 4)

Cu adevărat, împărăteasa din Seba va condamna pe mulţi. Domnul Hristos o va chema ca martor.

Alex Jercan, pastor, Conferința Muntenia

10

0

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro