În biruința asupra apetitului

Devoțional zilnice 15 mai 2018

Ispititorul s-a apropiat de El şi l-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini!” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: «Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.»” (Matei 4:3,4)

Marea încercare a lui Hristos în pustiu, din punctul de vedere al apetitului, a fost aceea de a-i lăsa omului un exemplu de renunţare la sine. Acest post prelungit a avut ca scop să-i convingă pe oameni despre păcătoşenia lucrurilor în care se complac cei ce mărturisesc că sunt creştini. Biruinţa pe care a câştigat-o Hristos în pustiu a avut menirea să-i arate omului păcătoşenia lucrurilor în care el găseşte atâta plăcere. În joc era mântuirea omului, şi urma să fie hotărâtă prin încercarea lui Hristos din pustiu. Dacă Hristos ieşea biruitor în domeniul apetitului, atunci şi omul avea o şansă să biruiască. (…)

Creştinii care înţeleg taina sfinţeniei, care au un simţământ înalt şi sacru al lucrării de ispăşire, care văd în suferinţele lui Hristos din pustiu o biruinţă câştigată pentru ei (…) vor fi foarte mult întăriţi dacă îşi vor compara în mod frecvent şi cu sinceritate viaţa cu adevăratul standard – viaţa lui Hristos. (…) Distracţiile care duc la frivolitate şi uitarea lui Dumnezeu nu sunt confirmate de exemplul lui Hristos, Răscumpărătorul lumii, singurul model sigur pe care trebuie să-L imite omul dacă vrea să biruiască aşa cum a biruit El. (…) Omul are acum un avantaj faţă de Adam în lupta cu Satana; căci el are experienţa de neascultare şi cădere a lui Adam ca un avertisment de a nu urma acest exemplu, dar mai are şi exemplul lui Hristos de biruire a apetitului şi a numeroasele ispite ale lui Satana, precum şi de înfrângere a puternicului vrăjmaş pe toate fronturile şi de câştigare a fiecărei lupte. (Review and Herald, 13 octombrie 1874)

Obiceiurile ce ţin de mâncare şi băutură sunt cel mai greu de biruit, pentru că Satana te leagă bine de carul lui de biruinţă. (Manuscript 20, 1894)

Toţi cei ce se dedică slujirii lui Hristos vor urma exemplul Lui şi vor fi învingători desăvârşiţi. (Manuscript 176, 1898)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro