În păzirea poruncilor Tatălui Său

Devoțional zilnice 11 mai 2018

Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. (Ioan 15:10)

Hristos a reprezentat caracterul Dumnezeului cerurilor înaintea oamenilor şi înaintea îngerilor. El a demonstrat că, atunci când depinde în totul de Dumnezeu, oamenii pot să păzească poruncile lui Dumnezeu şi să trăiască şi să ţină legea Sa ca pe ochii din cap. (Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, p. 226)

Exemplul lui Hristos are autoritate pentru fiecare fiu şi fiică a lui Adam. El a reprezentat legea lui Dumnezeu în viaţa Sa, dându-le oamenilor un exemplu despre ce poate realiza în natura umană păzirea fiecărui precept. El este exemplul nostru, şi fiecărui om înzestrat cu raţiune i se cere să păşească pe urmele Sale; căci viaţa Lui este un model desăvârşit pentru toată omenirea. Hristos este standardul desăvârşit al acelui caracter pe care fiecare îl poate atinge. (…)

Cum a trăit Răscumpărătorul lumii? Nu ca să-Şi placă Sieşi, ci ca să îi aducă slavă lui Dumnezeu îndeplinind lucrarea Lui de a ridica omul căzut care fusese creat după chipul lui Dumnezeu. Prin învăţătură şi exemplu, El i-a învăţat pe oameni calea neprihănirii, reprezentând caracterul lui Dumnezeu şi oferind lumii un standard desăvârşit de excelenţă morală în natura umană. Cele două mari precepte ale legii trebuie să reglementeze purtarea tuturor oamenilor. Aceasta a fost lecţia pe care Hristos ne-a dat-o atât prin cuvânt, cât şi prin exemplu. El le spunea oamenilor: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta (…) şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Luca 10:27). Domnul Dumnezeul cerului cere din partea inteligenţelor omeneşti iubire supremă şi închinare. (Youth’s Instructor, 18 octombrie 1894)

Omul să-şi compare viaţa cu viaţa lui Hristos. (…) Să imite exemplul Aceluia care a ilustrat în viaţa Sa legea lui Iehova şi care a zis: „Am păzit poruncile Tatălui Meu.” Cei ce îl urmează pe Hristos vor privi continuu la legea desăvârşită a libertăţii şi, prin harul care le-a fost dat de Hristos, îşi vor modela caracterul după cerinţele divine. (Loc. cit.)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro