În studiul Scripturii

Devoțional zilnice 8 mai 2018

Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El. (Luca 24:27)

După ce losif şi Maria L-au căutat timp de trei zile, L-au găsit pe Isus în curtea templului, în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i, dar şi punându-le întrebări. Şi toţi cei ce îl auzeau erau uimiţi de înţelegerea şi răspunsurile Sale. El punea întrebări cu o graţie care i-a fermecat pe aceşti oameni învăţaţi. (…) Mama Sa nu a putut decât să remarce cuvintele Lui, spiritul Lui, precum şi dispoziţia Lui de a asculta de toate cerinţele ei.

Nu este corect să spunem, aşa cum au spus mulţi scriitori, că Hristos a fost ca orice alt copil. El nu a fost la fel ca alţi copii. Mulţi copii sunt îndrumaţi şi dirijaţi greşit; dar losif şi, în mod deosebit, Maria au păstrat permanent în minte amintirea paternităţii divine a copilului lor. Isus a fost educat în armonie cu caracterul sacru al misiunii Sale. Înclinaţia Sa spre ceea ce este drept a fost o satisfacţie permanentă pentru părinţii Săi. (Youth’s Instructor, 8 septembrie 1898)

Cunoaşterea Sa profundă a Scripturii ne arată cu câtă sârguinţă au fost dedicaţi studiului Cuvântului lui Dumnezeu primii Săi ani din viaţă. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 70)

Hristos a deschis Scripturile pentru ucenicii Săi, începând de la Moise şi de la profeţi, şi le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El, totodată explicându-le profeţiile. (Mărturii, vol. 4, p. 401)

El a indicat întotdeauna Scripturile ca o autoritate indiscutabilă, şi noi ar trebui să facem la fel. (Parabolele Domnului Hristos, p. 39)

Fiecare copil poate căpăta cunoştinţe aşa cum a făcut-o şi Isus. În timp ce încercăm să Îl cunoaştem pe Tatăl nostru ceresc prin Cuvântul Său, îngerii se vor apropia de noi, minţile ne vor fi întărite, iar caracterele ne vor fi înnobilate şi rafinate. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 70)

Asemenea lui Hristos, şi noi ar trebui să fim în stare să înfruntăm vrăjmaşul în timpul ispitirii printr-un„stă scris”. (Youth’s instructor, 13 iulie 1893)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro