Devoțional zilnice

În voie bună

Acum, vă sfătuiesc să fiţi cu voie bună. (Faptele apostolilor 27:22)

Isus a trăit într-o casă ţărănească şi Şi-a îndeplinit cu credincioşie şi voioşie partea în purtarea poverilor familiei. (…)

Isus a pus tact şi voie bună în lucrarea Sa. Se cere multă răbdare şi spiritualitate pentru a aduce religia Bibliei în viaţa de familie şi în activitatea zilnică, pentru ca în ocupaţiile vremelnice ochiul să rămână aţintit numai la mărirea lui Dumnezeu. Şi în această privinţă, Hristos a fost un ajutor. El n-a fost niciodată atât de împovărat de grijile lumeşti, încât să nu aibă timp să Se ocupe de lucrurile cereşti. Deseori îşi exprima bucuria inimii, cântând psalmi şi melodii cereşti. Deseori, locuitorii din Nazaret îi auzeau vocea înălţându-se în laude şi mulţumiri către Dumnezeu. El îşi menţinea legătura cu cerul prin cântec, iar când tovarăşii Săi se plângeau de oboseala muncii, erau învioraţi de sublimele melodii ieşite de pe buzele Sale. Imnurile Sale de laudă păreau că îi izgonesc pe îngerii cei răi şi, asemenea fumului de tămâie, umpleau locul cu mireasma lor. (Hristos, Lumina lumii/ Viaţa lui li sus, p. 72-73)

Nu vă frământaţi şi nu vă necăjiţi atunci când vi se cere să aduceţi la îndeplinire vreo sarcină, ci purtaţi cu voioşie micile poveri. (…) Ele nu sunt altceva decât îndatoriri clare, de fiecare zi, ce ţin de familie, şi, deşi poate vă par mici şi neînsemnate, totuşi cineva trebuie să le facă. Dacă vă ocupaţi de ele fără întârziere şi cu o inimă veselă pentru că faceţi ceva pentru a uşura povara părinţilor voştri, atunci veţi fi o binecuvântare în familie. Nu ştiţi cât de mult bine puteţi face având întotdeauna o înfăţişare veselă şi radioasă şi căutând ocazii de a ajuta. (…) Zi de zi, clădiţi pentru veşnicie. Modelaţi-vă caracterul după modelul divin! Ţeseţi în el toată bunătatea, ascultarea plină de atenţie, sârguinţa şi iubirea de care puteţi da dovadă! (…) Cultivaţi compasiunea imediată; să aveţi întotdeauna o faţă voioasă şi fericită şi să fiţi întotdeauna gata să le daţi o mână de ajutor celor ce au nevoie de ajutorul vostru! (…) El (Dumnezeu) va înregistra cu credincioşie orice faptă făcută spre slava Sa. (…) Şi în mare zi a socotelilor finale veţi primi o glorioasă răsplătire. (Youth’s Instructor, 24 septembrie 1844)