Încep înscrierile în proiectul Up to start

Gandul zilei 27 martie 2018

Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România în parteneriat Fundația Zamolxes, Asociația DOMINOU și Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM, vă invită să participați, începând cu ziua de marți, 20 Martie 2018, între orele 11:00 – 13:00, la Brăila, la procesul de selecție a participanților la activitățile de consiliere, formare profesională și asistență în vederea înființării unei afaceri, organizate în cadrul proiectului Up to start – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Operațiunea 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105479.

Persoanele interesate vor putea să își depună dosarele de candidatură până la data de 30.04.2018, utilizând una dintre următoarele opțiuni:

 • personal sau prin poștă: sediul beneficiarului: ADRA România, Bulevardul Pache Protopopescu, Nr. 85, Sector 2 București, România;
 • în campaniile de promovare care se vor desfășura cele 6 județe după cum urmează:
  • 26 martie, ora 11:00-13:00, Buzău, Hotel Pietroasa (Buzău, Piața Daciei, nr.1, județul Buzău);
  • 26 martie, ora 17:00-19:00, Brăila, Hotel Traian (Brăila, Piața Traian, nr.1, județul Brăila);
  • 27 martie, ora 11:00-13:00, Focșani, Sala de Evenimente Antik (Focșani, Strada Vrancei, nr.19, județul Vrancea);
  • 27 martie, ora 17:00-19:00, Galați, Hotel Navrom River (Galați, Strada Portului, nr.23, județul Galați);
  • 28 martie, ora 11:00-13:00, Tulcea, Hotel Egreta (Tulcea, Strada Păcii, nr.3, județul Tulcea);
  • 29 martie, ora 11:00-13:00, Medgidia, Casa Muncipală de Cultură I.N. Roman (Medgidia, Str. Republicii, 5, județul Constanța).
   Pentru mai multe informații despre metodologie și documente puteți accesa site-ul www.uptostart.ro.

Obiectivul general al proiectului ”Up to start”, în valoare totală de 7.936.500,75 lei, este creșterea ocupării în rândul a 74 de persoane prin înființarea a 37 de întreprinderi cu profil non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Est, respectiv județele: Constanța, Tulcea, Buzău, Brăila, Vrancea și Galați.

Obiective specifice:

 • Creșterea gradului de interes și conștientizare a publicului larg cu privire la oportunitățile antreprenoriale existente la nivelul regiunii de Sud Est prin derularea unei campanii de informare și promovare;
 • Dezvoltarea și stimularea competențelor antreprenoriale pentru 300 de beneficiari în vederea înființării de afaceri prin furnizarea unui programul de formare profesională, organizarea unui concurs de planuri de afaceri și derularea de stagii practice;
 • Formarea abilităților necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 37 de beneficiari prin derularea unui program de mentorat personalizat în vederea înființării și funcționării a 37 de întreprinderi cu specific non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Est;
 • Creșterea ocupării pentru 74 de persoane din Regiunea de Sud Est prin crearea a două locuri de muncă de către fiecare din cele 37 de întreprinderi;
 • Susținerea funcționarii celor 37 de afaceri înființate prin crearea unui Centru Antreprenorial online, prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare și prin oferirea de suport pentru sustenabilitatea întreprinderilor și menținerea locurilor de muncă pe o perioada de minim 12 luni de la finalizarea finanțării.

ADRA România

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro