Încrede-te și ascultă

Devoțional zilnic

Atunci toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău. – Psalmii 5:11

Una din cele mai mari provocări în viaţa unui creştin este a te încrede în Dumnezeu în mod constant. Au fost momente în viaţa mea când m-am îndoit de Dumnezeu – nu de faptul că mă poate ajuta, ci mă îndoiam că El mă va ajuta aşa cum îmi doream eu. Mă gândesc la Ghedeon din Biblie, căruia i-a fost destul de greu să se încreadă în chemarea lui Dumnezeu pentru viaţa lui, aşa că L-a pus la încercare pe Dumnezeu (Judecătorii 6). Noi ne încredem în Dumnezeu aşa cum ar trebui sau încercăm să punem la încercare făgăduinţele Lui, întotdeauna nesiguri dacă va face aşa cum a spus sau va răspunde aşa cum ne dorim? Un imn care îmi place foarte mult spune: „încrede-te şi ascultă.” Aceste două cuvinte, încredere şi ascultare, sunt foarte importante pentru creşterea noastră spirituală. Noi nu doar că trebuie să ne încredem în Dumnezeu, dar trebuie să şi ascultăm de Cuvântul Său. Dumnezeu îi spune lui Ghedeon: „Du-te… izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?” (Judecătorii 6:14). Dacă Ghedeon s-ar fi supus lui Dumnezeu fără să se îndoiască, ar fi fost mult mai puternic ca lider. Dumnezeu nu s-a supărat pe Ghedeon. El i-a dat lui Ghedeon dovada puterii Sale (versetele 36-40). Acea acţiune din partea lui Dumnezeu a făcut să crească credinţa lui Ghedeon şi i-a întărit încrederea în Dumnezeu.

Privind înapoi la viaţa mea şi văzând mâna lui Dumnezeu la lucru, pot vedea că de fiecare dată când El a răspuns la rugăciune sau a lucrat în mod miraculos în dreptul meu, acest lucru mi-a întărit credinţa în El. Totuşi, când în calea mea vine o nouă încercare, îmi anlintesc eu de modul în care Dumnezeu mi-a condus viaţa şi sunt încrezătoare că voi trece peste încercare? Păşesc înainte în ascultare, ştiind că Dumnezeu este la cârmă şi că El poate şi va face orice pentru binele meu sau încep să mă îndoiesc de El din nou şi să mă împiedic în umblarea mea?

Biblia abundă de relatări despre cei care au ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu şi s-au încrezut în înţelepciunea, bunătatea şi călăuzirea Sa. În consecinţă, relaţia pe care aceste persoane au avut-o cu Dumnezeu a devenit tot mai puternică. Oameni precum Daniel, Debora, Rut, Naomi, Avraam, Ana, Abigail, Ilie, Elisei şi lista ar putea continua. Nu este uşor să fii creştin şi credinţa în Dumnezeu se dezvoltă atunci când vezi cum lucrează în viaţa ta – în special atunci când totul îţi merge rău. Dar pentru a-L vedea pe Dumnezeu la lucru în viaţa noastră, trebuie să ascultăm de Cuvântul Lui, să urmăm călăuzirea Sa şi să ne încredem în planul Său pentru noi. În toate acestea, să Îi dăm Lui slavă şi mulţumire.

Fiţi curajoase, surorile mele, puneţi-vă încrederea în Dumnezeu şi veţi striga de bucurie.


Heather-Dawn Small

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit