Îngerii

DEVOTIONAL EXPLO 5 martie 2018

Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. – Psalmii 34:7

Te-ai întrebat vreodată din câte accidente ai fost salvată pentru că Dumnezeu Şi-a trimis îngerii să te ocrotească? În câte situaţii ai fost păzită de pericol şi de moarte pentru că Dumnezeu îţi purta de grijă? Îţi aduci aminte împrejurări când ai luat o anumită decizie, doar pentru a descoperi că, prin respectiva alegere, ai câştigat ceva important?

În tot cuprinsul Scripturii vedem intervenţia lui Dumnezeu în viaţa oamenilor, adusă la îndeplinire prin intermediul îngerilor Săi. Nici vorbă să fie departe de noi! Dumnezeu este îndeaproape conştient şi preocupat de ceea ce se întâmplă cu noi.

Vedem manifestându-se iubirea Sa atunci când trimite îngeri să îi conducă pe Lot şi familia lui la loc sigur, scoţându-i din Sodoma (Geneza 19:1-30). Îl vedem pe Domnul implicându-i pe îngeri pentru a-i încuraja şi întări pe copiii Săi atunci când le e teamă, ca în cazul lui Iacov, de exemplu (Geneza 32:1). Dumnezeu a promis să trimită îngeri înaintea poporului Său în luptă, pentru a-i alunga pe duşmani (Exodul 33:2).

Vedem cum îngerii sunt trimişi de Domnul să transmită mesaje poporului Său (Judecătorii 2:1-3). Tot îngerii îi îndrumă pe oameni cu privire la chemarea pe care au primit-o, cum a fost în cazul lui Ghedeon (Judecători 6:11-24) sau al lui Samson (13:3-20). În dragostea Sa, Dumnezeu Se foloseşte de îngeri să le dea hrană slujitorilor Săi în perioade grele, cum a făcut cu Ilie (1 împăraţi 19:5-8). Gurile leilor au fost închise de îngerii Săi (Daniel 6:22).

Îngerii au venit cu veşti bune despre naşterea lui Isus, la Maria şi Iosif. Şi despre naşterea lui loan Botezătorul, la Elisabeta şi Zaharia (Luca 1). Uşile închisorii unde erau întemniţaţi pe nedrept copii ai lui Dumnezeu au fost deschise tot de îngeri, de exemplu în faţa lui Petru, Pavel şi Sila (Faptele apostolilor 5; 12; 16). În vederea răspândirii Evangheliei, îngerii au ajuns să şi vorbească (8:26).

Trăieşte-ţi viaţa bucuroasă, ştiind că Dumnezeu te iubeşte atât de mult, încât trimite fiinţe cereşti să aibă grijă de tine.

Laudă, suflete al meu, pe Domnul! Cât voi trăi îl voi lăuda pe Domnul. Îi voi cânta imnuri de laudă Dumnezeului meu cât timp voi trăi.

Cine sunt eu, să iei cunoştinţă de mine sau chiar să Te gândeşti la minei Sunt ca o suflare, zilele mele sunt ca umbra care trece repede, totuşi Tu mă iubeşti. Îţi trimiţi îngerii să mă aibă în pază. Mă pui în seama lor. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru tot ce ai făcut pentru mine! Te laud mai ales pentru binecuvântările pe care nu le văd! (Adaptare după Psalmii 91:11; 144:3,4). Amin!

Tricia Wynn

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro