Înnoirea puterii

Devoțional zilnice 1 august 2018

Dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea; ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu ostenesc. (Isaia 40:31)

Pentru a lupta cu succes, soldatul trebuie să aibă curaj şi putere. Singuri, noi suntem slabi şi plăpânzi. Dar avem făgăduinţa că „cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea”. (Letter 156,1903)

Vor apărea obstacole în calea înaintării lucrării lui Dumnezeu, dar nu vă temeţi! La atotputernicia Sa, împăratului împăraţilor, Dumnezeul păstrător al legământului adaugă bunătatea şi grija unui păstor duios. Nimic nu-l poate sta în cale. Puterea Lui este absolută şi este garanţia împlinirii sigure a făgăduinţelor pe care le-a făcut poporului Său. El poate îndepărta toate piedicile din calea înaintării lucrării Sale. El are mijloace pentru îndepărtarea oricărei dificultăţi, pentru ca aceia care îi slujesc şi care respectă mijloacele pe care El le foloseşte ca fie eliberaţi. Bunătatea şi iubirea Lui sunt infinite şi legământul Său este de neschimbat.

Planurile vrăjmaşilor lucrării Sale pot părea trainice şi bine stabilite, dar El poate să răstoarne cele mai puternice planuri şi, la timpul Său şi pe calea Sa, va face aceasta când va vedea că credinţa noastră a fost pusă la probă suficient şi că ne apropiem de El şi facem din El Sfătuitorul nostru.

În cele mai negre zile, când aparenţele sunt aşa de ameninţătoare, nu vă temeţi! Aveţi credinţă în Dumnezeu. El îşi aduce la îndeplinire voinţa, îndreptând lucrurile bune pentru poporul Său. Tăria acelora care-L iubesc şi îi slujesc va fi înnoită zi de zi. Priceperea Sa va fi pusă în slujba lor, ca ei să nu greşească când îndeplinesc planurile Sale.

Nu trebuie să existe niciun fel de descurajare în slujba lui Dumnezeu. Credinţa noastră trebuie să suporte presiunea exercitată asupra ei. Dumnezeu poate şi vrea să reverse asupra slujitorilor Săi toată puterea de care au nevoie. El va împlini cu prisosinţă cele mai mari aşteptări ale acelora care îşi pun încrederea în El. (Mărturii, vol. 8, p. 10-11)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro