Înșelăciunile din zilele sfârșitului

Devoțional de seară

Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. (1 Timotei 4:1)

Urmărește ediția video aici.

Înainte de ultima desfășurare a lucrării apostaziei, va exista confuzie în ce privește credința. Ideile cu privire la taina lui Dumnezeu nu vor fi clare și definite. Unul după altul, adevărurile vor fi corupte. Mulți vor tăgădui preexistența lui Hristos și astfel vor tăgădui și divinitatea Sa; ei nu vor să-L accepte ca Mântuitor personal. Aceasta este o tăgăduire totală a lui Hristos. El este singurul Fiu al lui Dumnezeu, care a fost una cu Tatăl încă de la început. Prin El au fost făcute lumile.

Tăgăduind întruparea lui Hristos, mulți se întorc de la alte adevăruri de origine divină și acceptă povești inventate de Satana. Ei își pierd discernământul spiritual și practică ceea ce le impresionează mintea agenții lui Satana. (…)

Spiritismul este pe punctul de a lua lumea în stăpânire. Sunt mulți care cred că spiritismul este susținut prin șarlatanie și înșelăciune; însă acest lucru este departe de a fi adevărat. Puterea supraomenească lucrează pe nenumărate căi și sunt puțini cei ce au măcar idee cu privire la manifestările spiritismului din viitor. Temelia succesului pentru spiritism a fost pusă în afirmațiile care au fost făcute de la amvoanele din țara noastră. Pastorii au proclamat, ca fiind învățături biblice, minciuni care își au originea în arhiamăgitorul. Învățătura cu privire la starea de conștiență după moarte, cu privire la spiritele morților care comunică cu cei vii, nu are bază în Scripturi, și totuși această teorie este proclamată ca fiind adevăr. Prin această învățătură falsă s-a deschis calea pentru ca spiritele demonice să-i înșele pe oameni apărând în fața lor cu înfățișarea celor morți. Agenții satanici se prezintă ca fiind cei morți și, în felul acesta, duc suflete în robie. Satana are religia lui; el are o sinagogă și închinători devotați. (…)

Semnele și minunile spiritismului vor deveni din ce în ce mai pronunțate pe măsură ce așa-zișii creștini vor respinge adevărul clar revelat al Cuvântului lui Dumnezeu și refuză să fie călăuziți de un simplu „așa zice Domnul”, acceptând în schimb învățături și porunci omenești.

Confederația răului nu va rezista. Domnul spune: „Sfințiți însă pe Domnul oștirilor. De El să vă temeți și să vă înfricoșați. Şi atunci El va fi un locaș sfânt” (Isaia 8:13-14). – Signs of the Times, 28 mai 1894

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit