Întărește-te, căci Domnul este cu tine!

Devoțional zilnice 15 iulie 2018

„Fii tare şi tu, tot poporul din ţară”, zice Domnul, „şi lucraţi! Căci Eu sunt cu voi”, zice Domnul oştirilor. (Hagai 2:4)

Domnul nostru este conştient de lupta poporului Său din aceste zile din urmă cu agenţii lui Satana şi cu oamenii răi care neglijează şi refuză preţioasa lor mântuire. Cu cea mai mare simplitate şi sinceritate, Mântuitorul nostru, puternicul General al armatelor cerului, nu ascunde de ei conflictul aprig prin care vor trece. El pune în evidenţă primejdiile, ne prezintă planul de luptă şi lucrarea grea şi periculoasă ce trebuie împlinită, după care ne cere cu voce tare să socotim preţul înainte de a intra în luptă şi totodată îi încurajează pe toţi să-şi ia armele de luptă şi să aştepte ostile cerului ca să formeze armatele ce vor lupta în apărarea adevărului şi a neprihănirii. Oamenii slabi vor găsi în fiecare conflict aprig putere şi ajutor supranatural pentru a face faptele Celui Atotputernic şi pentru a fi perseverenţi în credinţă şi a avea deplină încredere în Dumnezeul care le va asigura succesul.

În timp ce marea confederaţie a răului ia poziţie de luptă împotriva lor, El îi îndeamnă să fie curajoşi şi puternici şi să lupte cu vitejie, căci au de câştigat cerul, au alături de ei mai mult decât un înger; puternicul General al oştirii conduce armatele cerului. Va fi la fel ca în ocazia luării lerihonului, când nimeni din oştirea lui Israel nu a putut să se laude că a dărâmat zidurile cetăţii prin puterea lui limitată, ci Căpetenia oştirii Domnului a plănuit lupta cu cea mai mare simplitate, ca numai Domnul să primească slava şi omul să nu se înalţe. Dumnezeu ne-a făgăduit toată puterea, căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. (CBAZŞ, vol. 2, p. 995-996)

Credinţa este puterea vie care trece peste orice barieră, înlătură orice obstacol şi îşi înfige steagul în inima taberei vrăjmaşului. (Signs of the Times, 14 aprilie 1881)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro