Învățăm de la Hristos

DEVOTIONAL EXPLO 3 martie 2018

Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. (Matei 11:29)

Numai cu ajutorul învăţătorului divin putem înţelege adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. În şcoala Sa, noi învăţăm cum să fim blânzi şi smeriţi. El ne arată cum să înţelegem taina evlaviei. (Manuscript 99,1902) Aceia care doresc o educaţie de cel mai înalt nivel să înveţe (…) că Dumnezeu este alături de toţi cei care îl caută cu o inimă smerită.

Cu cât cineva vede mai bine caracterul lui Dumnezeu, cu atât devine mai umil şi mai modest în ce priveşte imaginea de sine. Aceasta este, într-adevăr, dovada că el priveşte la Dumnezeu şi că este legat de Isus Hristos. Dacă nu suntem blânzi şi smeriţi, nu putem pretinde că avem o concepţie bazată pe adevăr cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Oamenii pot gândi că au calităţi superioare. Talentele lor deosebite, educaţia, cunoştinţa, elocvenţa, activitatea şi zelul lor pot să ia ochii, să stârnească imaginaţia şi să trezească admiraţia acelora care nu pot să citească dincolo de ceea ce se vede; dar, dacă umilinţa şi modestia nu însoţesc celelalte daruri, vor ieşi la iveală înălţarea de sine şi îngâmfarea. Dacă fiecare calitate nu îi este consacrată lui Dumnezeu, dacă aceia cărora Dumnezeu le-a încredinţat aceste daruri nu caută acel har care poate face ca aceste calităţi să fie primite de El, atunci vor fi consideraţi de Domnul nişte „robi netrebnici”.

Jertfa plăcută lui Dumnezeu este un duh zdrobit. „Dumnezeule,Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită” (Psalmii 51:17). Cei a căror inimă este zdrobită şi supusă, care au văzut manifestarea glorioasă a caracterului lui Dumnezeu, nu vor da pe faţă niciun fel de îngâmfare. (…) Eul va fi pierdut din vedere, conştienţi fiind de slava minunată a lui Dumnezeu şi de totala lor nevrednicie. Toţi aceia care preţuiesc o viaţă sfântă şi fericită împreună cu Dumnezeu… vor face tot ce depinde de ei ca să poată vedea măcar o licărire a slavei Lui. Ei îl vor ruga pe Dumnezeu să le permită să-L vadă în orice loc şi în orice împrejurare. Ei vor nutri acel spirit blând şi smerit care se cutremură în faţa Cuvântului lui Dumnezeu. (Letter 87,1896)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro