Învățături din experiența lui Petru

Devoțional de seară

Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine! (Marcu 14:31)

Urmărește versiunea video aici.

Motivul pentru care atât de mulți dintre cei ce se consideră ucenici ai lui Hristos cad în ispită în mod deplorabil este că ei nu au o cunoaștere corectă de sine. Acesta a fost punctul în care Petru a fost cernut atât de puternic de către vrăjmașul. Dacă am fi conștienți de propria slăbiciune, am vedea cât de multe lucruri avem de făcut pentru noi înșine și ne-am smeri inima sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Dacă ne-am prinde sufletele neajutorate de Hristos, ignoranța noastră ar fi compensată cu înțelepciunea Sa, slăbiciunea noastră, cu tăria Sa, fragilitatea noastră, cu puterea Sa trainică. (…)

Să observăm cursul urmat de Petru. Căderea sa nu a fost bruscă, ci treptată. A făcut câte un pas în jos, până ce bietul păcătos a ajuns să-Şi renege Domnul cu blesteme și injurii. Cântatul cocoșului i-a amintit lui Petru cuvintele Domnului Hristos și, surprins și șocat, el s-a întors și a privit spre Mântuitorul. În clipa aceea, Domnul Hristos l-a privit pe Petru, și acesta, văzând privirea aceea tristă și îndurerată, în care se amestecau iubirea și compasiunea pentru el, a început să se înțeleagă pe sine. Cuvintele sale pline de încredere în sine i-au revenit cu putere în minte: „Chiar dacă toți ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.” „Sunt gata să merg cu Tine și în temniță, și la moarte.” Şi totuși, el și-a tăgăduit Domnul cu blesteme și injurii!

Însă nu a fost lăsat în disperare. Privirea aceea a lui Isus a adus o rază de speranță în sufletul ucenicului vinovat. El a putut citi în aceasta următoarele cuvinte: „Petru, îmi pare rău pentru ce ai făcut. Dar pentru că regreți, te iert.” În timp ce sufletul lui Petru trecea prin această umilire profundă și printr-o luptă teribilă cu agenții satanici, el și-a adus aminte de cuvintele Domnului Hristos: „M-am rugat pentru tine”, iar acestea au fost pentru el cea mai prețioasă asigurare. (…)

În căderea lui Petru, putem vedea cazul fiecăruia dintre noi. Exact așa cum a făcut Petru, mulți dintre cei ce pretind a face parte din poporul păzitor al poruncilor lui Dumnezeu Îl dezonorează și Îl ocărăsc pe cel mai bun Prieten al lor – pe Acela care îi poate mântui. Însă Domnul îi poate reface pe deplin pe aceia care s-au rușinat de El prin fapte nevrednice.

Petru a păcătuit chiar dacă avusese atâta lumină, cunoștință și privilegii înalte. Încrederea în sine a fost cea care l-a dus la cădere, și același lucru rău lucrează și acum în inimile oamenilor. Dacă nu suntem dispuși să învățăm continuu în școala lui Hristos, vom eșua. Singura noastră scăpare este în a umbla în umilință cu Dumnezeu. – Youth’s Instructor, 15 decembrie 1898

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit