Devoțional zilnic

Ioan Botezătorul – credința se înclină

loan a auzit din temniţă despre lucrările lui Hristos şi a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?” Matei 11:2,3

Descurajarea nu ocoleşte pe nimeni. Nici cel mai mare dintre profeţi, cel care a pregătit calea Domnului, nu a fost scutit. Ioan Botezătorul a fost un al doilea Ilie, şi dacă primul a trecut printr-o depresie severă, nici al doilea nu avea cum să nu treacă la fel.

De mai multă vreme Ioan se afla în temniţă pe nedrept şi Hristos nu făcea nimic pentru ca să-l scape şi să-i facă dreptate. Ioan era intrigat de această situaţie şi nu o putea înţelege. Dar prin experienţa aceasta, Ioan era părtaş aceleiaşi situaţii ca şi Mântuitorul mai târziu. Fiul lui Dumnezeu avea să fie condamnat pe nedrept şi crucificat, fără ca Tatăl Său să intervină.

Aceste realităţi greu de înţeles fac parte dintr-un program superior, în care raţiuni speciale fac să nu poată fi aplicată o dreptate simplă şi directă. Cândva, Iov şi alţii au trecut printr-un asemenea proces. Nici ei nu puteau înţelege de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Noi, din poziţia noastră de cititori neimplicaţi în acest proces, putem înţelege câte ceva, dar ei nu aveau acest avantaj.

Ioan avea nevoie de certitudinea că ceea ce constituise misiunea de bază a vieţii sale nu era o farsă. De aceea i-a trimis pe ucenicii săi să-L întrebe pe învăţătorul cum stau lucrurile. Hristos nu i-a trimis un răspuns direct, ci i-a furnizat informaţiile care-l puteau conduce la o concluzie personală. Era mai bine pentru Ioan să se convingă singur decât să primească un răspuns direct la întrebarea sa.

Succesul la un pas de tine:

Nu toate lucrurile care ni se întâmplă au o explicaţie în sistemul nostru de a le înţelege. Unele fac parte din categoria descrisă mai sus. Ferice de tine dacă eşti învrednicit să ai o asemenea experienţă!