Ioan – criteriul excelenței

Devoțional zilnic

Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Apocalipsa 14:12

Fiecare om şi fiecare grup de oameni aspiră la excelenţă. Toţi doresc să se ştie purtătorii însemnelor şi caracteristicilor celor mai buni. Toţi ar fi încântaţi să facă parte din elită. Aici Ioan primeşte descoperirea condiţiilor de bază care definesc grupul de oameni pe care Dumnezeu îi consideră excelenţi.

Prima caracteristică revelată este răbdarea sfinţilor. Aceasta este o atitudine permanentă de rezistenţă statornică faţă de invazia răului, sub toate aspectele lui. Răbdarea sfinţilor este exprimarea explicită şi clară a poziţiei de ascultare faţă de Dumnezeu şi de împotrivire categorică şi conştiincioasă faţă de Satana. Este adevărat că acest mod de a fi a devenit o a doua natură a sfinţilor lui Dumnezeu, dar ei au rămas tot timpul conştienţi de natura lor păcătoasă şi de potenţialul lor continuu de a săvârşi Fapte care contravin aşteptării şi voinţei lui Dumnezeu pentru ei.

Viaţa grupului de elită descris aici este o oglindire evidentă a caracterului lui Dumnezeu arătat în mod constant şi simplu în Decalog. Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu îşi găsesc întruchiparea în comportamentul şi modul de gândire al celor menţionaţi aici.

Cea de-a treia caracteristică este secretul care stă la baza performanţelor de excepţie ale aleşilor lui Dumnezeu. Credinţa lui Isus constituie singura speranţă şi sursă de reuşită a grupului de elită arătat lui loan. Credinţa lui Isus a fost cea prin care El Şi-a încredinţat viaţa în mâna Tatălui şi apoi S-a încrezut numai în El pentru reuşită.

Succesul la un pas de tine:

Poţi fi un reprezentant al elitei creştine, dacă aceeaşi credinţă ca a lui Isus te conduce zilnic. Tu Îi oferi astfel ocazia lui Dumnezeu să te conducă şi să te ocrotească!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit