Devoțional zilnic

Ioan – îngeri pentru pacea lumii

După aceea, am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Apocalipsa 7:1

Fiind în cer, Ioan a fost în stare să vadă multe alte lucruri. După ce a fost mângâiat pentru plânsul său, Ioan a văzut patru îngeri care ţin cele patru vânturi ale pământului. Ei trebuie să ocrotească lumea de furtuni violente care ar putea afecta uscatul, marea şi tot ce este pe faţa pământului. Faptul că pământul este rotund, iar îngerii stau în cele patru colţuri ale sale, nu este nicio nepotrivire. Ei apără de fapt cele patru puncte cardinale, ca să nu sufle vântul nici de la nord, nici de la sud, nici de la est şi nici de la vest.

Ioan vede foarte bine că pământul este rotund şi se rostogoleşte în drumul său prin cer, dar la suprafaţa pământului, vânturile ar putea bate din oricare parte, aşa că îngerii au grijă să fie linişte şi pace din toate părţile. Şi totuşi, pe pământ nu este linişte şi pace, iar vânturile aduc atâta pierdere şi suferinţă. Oamenii le-au pus vânturilor tot felul de nume, ca să le îmbuneze, dar ele suflă năprasnic şi răstoarnă totul în cale.

Şi totuşi vânturile nu bat ameninţător în tot timpul anului. În cea mai mare parte a timpului şi în cele mai multe locuri de pe pământ, se poate totuşi trăi, pentru că îngerii sunt la post şi ţin vânturile din scurt. Când le slăbesc puţin din mâini, este pentru ca să ne dăm seama ce s-ar întâmpla dacă nu ar fi ei de pază. Îngerii controlează toate vânturile care ar putea cutreiera rău pământul. Furtunile stârnite de răutatea şi ambiţiile oamenilor sunt şi ele ţinute bine în frâu de îngerii celor patru puncte cardinale.

Succesul la un pas de tine:

Nu le da de lucru suplimentar îngerilor de serviciu la pacea oamenilor. Struneşte-ţi singur cuvintele şi gesturile care ar putea provoca furtuni fără rost.