Ioel

Devoțional zilnice 2 septembrie 2018

După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea. (Ioel 2:28-29)

Era în primăvara anului 1970. În zona casei părinteşti au fost mereu inundaţii din cauza unui pârâu care colecta apele din zonele deluroase ale regiunii. În anul acela însă a fost o inundaţie devastatoare, care a afectat şi o bună parte din oraşul Târgu Mureş. Nu mai era nicio posibilitate de deplasare. Am mers pe jos să văd ce se întâmplase. Pe sub pod treceau coteţe, căruţe şi cadavre de animale, duse de apele învolburate ale Mureşului. Calea ferată era dislocată, nu mai era la locul ei. Mai multe zone erau inundate. Oamenii au crezut că vine sfârşitul. Auzeam mereu această remarcă.

Ceva asemănător se întâmplase în vremea lui Ioel. Ioel înseamnă „Domnul este Dumnezeu”. Era din Ierusalim şi vorbeşte despre o invazie distrugătoare a lăcustelor în contextul vestirii pocăinţei şi revărsării Duhului Sfânt. Se crede că era contemporan cu copilul împărat Ioas. Profeţiile sale sunt o chemare la pocăinţă în perspectiva revenirii lui Isus, referindu-se la „ziua Domnului” şi semnele astronomice şi distrugătoare care o vor însoţi.

Important pentru noi însă este făgăduinţa revărsării speciale a puterii Duhului Sfânt asupra credincioşilor din zilele din urmă. Şi aici sunt cuprinşi toţi: şi tineri, şi bătrâni, şi fii, şi fiice.

Este evident că această parte a profeţiei referitoare la revărsarea Duhului Sfânt, n-a fost epuizată în acea singură manifestare, Ziua Cincizecimii, căci profeţia acoperă toate zilele, tot timpul până la marea zi a revenirii Domnului.

Conştienţi că trăim vremurile finale ale istoriei acestui pământ, este o mângâiere deosebită să ştim că Dumnezeu are ceva special pentru fiecare dintre noi în aceste zile: Duhul Sfânt, care să ne înveţe, să ne călăuzească şi să ne lumineze. Şi pentru astăzi este pregătită această binecuvântare. Depinde de noi dacă suntem pregătiţi şi dispuşi să-L primim.

Isuse, Îţi mulţumim pentru darul Duhului Tău, pe care-l dorim şi astăzi pentru fiecare dintre noi!

Iosif Suciu, pastor, Conferinţa Transilvania de Sud

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro