Devoțional zilnic

Iosia – excelență târzie

Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul şi din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise; şi chiar după el, n-a fost niciunul ca el. Totuşi Domnul nu S-a întors din iuţimea mâniei Lui celei mari, de care era aprins împotriva lui Iuda, din pricina tuturor celor ce făcuse Manase ca să-L mânie. 2 Împărați 23:25,26

Viaţa şi reformele lui Iosia constituie o experienţă foarte interesantă privind efectele pe termen lung ale unei vieţi de neascultare păcătoasă. În ciuda seriozităţii pe care Iosia a dovedit-o, reformele sale nu au mai putut schimba prea mult cursul negativ al lucrurilor determinate de răutatea înaintaşilor săi.

Manase, bunicul său, i-a întrecut în răutate şi decădere pe toţi împăraţii lui Iuda de dinaintea sa. Timp de cincizeci de ani de domnie, el a făcut ce se putea mai rău pentru a introduce semnele închinării păgâne chiar şi în templul Domnului din Ierusalim. Domnia lui Amon, care a urmat, a fost scurtă şi rea. El a fost asasinat de către un grup de curteni rebeli, care, la rândul lor, au fost omorâţi de către popor. Astfel a ajuns pe tron Iosia, fiul lui Amon.

Iosia a ales să-I slujească Domnului din toată inima. El a susţinut lucrările de reparaţie şi renovare de la Casa Domnului, unde a fost redescoperită Cartea Legii. Acest lucru l-a impresionat profund pe Iosia, care a recurs la o serie de reforme privind sfântul locaş şi serviciile de închinare. Drept urmare, Dumnezeu a amânat judecăţile stârnite de răutatea părinţilor săi.

Succesul la un pas de tine:

Unele lucruri bune pot veni prea târziu, dar chiar şi atunci merită încercate. Un anumit câştig se poate totuşi obţine.