Iosif – martorul neșovăielnic al lui Dumnezeu

Devoțional zilnic

Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, egipteanul. (Geneza 39:2)

Urmărește versiunea video aici.

A fost planul lui Dumnezeu ca, prin intermediul lui Iosif, religia biblică să le fie prezentată egiptenilor. Acest martor credincios avea să-L reprezinte pe Hristos în curțile monarhilor. Dumnezeu a comunicat cu Iosif prin vise în tinerețea sa, anunțându-l cu privire la înalta poziție în care urma să fie chemat. Pentru a împiedica împlinirea visurilor sale, frații lui Iosif l-au vândut ca sclav, însă fapta lor plină de cruzime a avut ca rezultat chiar acele lucruri pe care visele sale le prevestiseră.

Aceia care caută să dea la o parte planul lui Dumnezeu și se împotrivesc voinței Sale e posibil ca pentru o vreme să prospere; însă Dumnezeu este la lucru pentru a-Şi îndeplini planurile, arătând clar cine este conducătorul cerurilor și al pământului.

Iosif a socotit vinderea lui în Egipt ca fiind cea mai mare nenorocire care i s-ar fi putut întâmpla, însă el a fost conștient de nevoia de a se încrede în Dumnezeu așa cum nu făcuse niciodată înainte, pe când era protejat de dragostea tatălui său. Iosif L-a luat pe Dumnezeu cu el în Egipt, și lucrul acesta era evident prin purtarea lui plină de voioșie, chiar dacă inima îi era îndurerată… Planul lui Dumnezeu este ca cei care Îl iubesc și Îi onorează numele să fie onorați și ei, iar slava pe care ei o aduc lui Dumnezeu să fie reflectată și asupra lor.

Caracterul lui Iosif nu s-a schimbat atunci când a fost înălțat într-o poziție de încredere. El a fost adus într-o situație în care virtuțile sale să strălucească într-o lumină clară prin fapte bune. Binecuvântarea lui Dumnezeu era asupra lui și acasă, și la câmp. Toate responsabilitățile casei lui Potifar au fost așezate asupra lui. Şi în toate aceste lucruri, el a dat pe față integritate și statornicie, căci Îl iubea pe Dumnezeu și se temea de El.

Aflându-se în societatea oamenilor învățați, el a dobândit o cunoaștere a științei și a limbilor. Această perioadă a constituit școala sa de instruire, astfel ca, în anii de început ai maturității sale, să poată fi calificat pentru slujba de prim-ministru al Egiptului. El și-a pus la lucru toată înțelepciunea, cunoștința și tactul pe care i le oferiseră acele oportunități. Şi în această situație, inima sa era neclintită de partea lui Dumnezeu. Cunoștința omenească și înțelepciunea divină s-au împletit astfel ca el să poată fi o lumină strălucitoare, care să reflecte razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii în mijlocul întunericului dens al păgânismului. – Youth’s Instructor, 11 martie 1897

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit